นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

 • คำนำ

 

  1. ยินดีต้อนรับสู่แพลตฟอร์ม Horganice (“แพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดย บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้โดยเอกเทศและรวมกันเรียกว่า “บริษัท”, “เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) บริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายและข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้อง (“กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวบุคคล”) อย่างจริงจังและมุ่งมั่นที่จะเคารพสิทธิและมีความตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ทุกคนของแพลตฟอร์มของเรารวมถึงบริการที่เรามอบให้บนแพลตฟอร์มของเรา (เราจะอ้างอิงถึงแพลตฟอร์มและบริการที่เรามอบให้บนแพลตฟอร์มของเรารวมกันว่า “บริการ”) และ “ผู้ใช้” หมายถึง ผู้ใช้ที่มีบัญชีซึ่งได้ลงทะเบียนกับเราและใช้เเพลตฟอร์มรวมถึงบริการบนเเพลตฟอร์ม (เรียกแยกและเรียกรวมกันว่า “ผู้ใช้” “คุณ” หรือ “ของคุณ”) เราเห็นถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ไว้วางใจมอบให้กับเรา และเชื่อมั่นว่าเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะจัดการ ปกป้อง และประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอย่างถูกต้อง นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว” หรือ “นโยบาย”) ได้รับการออกแบบเพื่อช่วยให้คุณทำความเข้าใจในวิธีการที่เราใช้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเรา และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณ ไม่ว่าจะปัจจุบันหรือในอนาคต และเพื่อช่วยเป็นข้อมูลที่ให้คุณทำการตัดสินใจก่อนการให้ข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของคุณแก่เรา โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา โปรดดูในหมวดที่มีหัวข้อ “คำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียน โปรดติดต่อเรา” ที่ส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
  1. “ข้อมูลส่วนตัว” หรือ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าจะจริงหรือเท็จเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถถูกระบุยืนยันตัวตนได้จากข้อมูลนั้นๆ หรือจากข้อมูลนั้นๆ และข้อมูลอื่นที่องค์กรมี หรือมีแนวโน้มจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างทั่วไปของข้อมูลส่วนตัวอาจรวมถึงชื่อ หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อ
  1. โดยการใช้บริการ ทำการลงทะเบียนบัญชีกับเรา การเข้าชมแพลตฟอร์มของเรา หรือเข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ และ/หรือนโยบายที่ได้อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และ ณ ที่นี้คุณยินยอมให้เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้ทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการของเราหรือเข้าถึงแพลตฟอร์มของเรา หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขบนแพลตฟอร์มของเรา เราขอสงวนสิทธิในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ โดยอาจจะเเจ้งหรือไม่ได้เเจ้งให้คุณทราบก็ตาม

 

 • บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อไร?

 

  1. เราจะ/อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณเมื่อ:
   1. เมื่อคุณลงทะเบียนและ/หรือใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา 
   2. เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มใดๆ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา ไม่ว่าจะเป็นแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร
   3. เมื่อคุณเข้าทำข้อตกลงใดๆ หรือมอบเอกสารหรือข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ของเรา
   4. เมื่อคุณปฏิสัมพันธ์กับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก) จดหมาย โทรสาร การปรพชุมเเบบเห็นหน้ากัน โซเชียลมีเดีย และอีเมล
   5. เมื่อคุณใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรา หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเราผ่านแพลตฟอร์มของเรา หรือใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเรา ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผ่านคุกกี้ซึ่งเราอาจใช้เมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับแอพพลิเคชั่นหรือแพลตฟอร์มของเรา
   6. เมื่อคุณทำธุรกรรมผ่านแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา
   7. เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียนแก่เรา
   8. เมื่อคุณติดตั้งแอปพลิเคชั่นบนคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่น    (“อุปกรณ์”) และ/หรือใช้อุปกรณ์เพื่อเข้าถึงบริการของเรา
   9. เมื่อคุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของคุณให้กับเราไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

ตามที่กล่าวมาข้างต้น บริษัทไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการเข้าถึงข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งหมด และระบุเป็นเพียงตัวอย่างทั่วไปบางส่วนของข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่อาจถูกเก็บรวบรวมเท่านั้น

  1. เมื่อคุณเข้าชม ใช้ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับแพลตฟอร์มเเละ/หรือบริการของเราผ่านอุปกรณ์ หรือแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างแบบอัตโนมัติหรือวิธีการเชิงรับอื่นๆ โดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้อาจถูกดาวน์โหลดสู่อุปกรณ์ของคุณและอาจกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าในอุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลที่เรารวบรวมอาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่อินเตอร์เน็ตโพรโตคอล (IP) ของคุณ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์เคลื่อนที่และชนิดของบราวเซอร์ ชนิดของอุปกรณ์เคลื่อนที่ คุณลักษณะของอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวระบุอุปกรณ์เฉพาะ (UDID) หรือตัวระบุเครื่องมือเคลื่อนที่ (MEID) สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ทำการอ้างอิง (ถ้ามี) และหน้าที่คุณเข้าชมบนแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา และเวลาที่เข้าชม เราอาจรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ (ตามที่นิยามไว้ด้านล่าง) เท่านั้น
  2. แอพพลิเคชั่นมือถือของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่มีความแม่นยำเกี่ยวกับตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณโดยเทคโนโลยี เช่น GPS, Wi-Fi เป็นต้น เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลนี้เพื่อหนึ่งหรือหลายวัตถุประสงค์ รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ บริการที่อิงตามตำแหน่งที่ตั้งที่คุณขอหรือเพื่อจัดส่งเนื้อหาที่เกี่ยวข้องแก่คุณโดยอิงจากตำแหน่งของคุณ หรือเพื่อให้คุณแบ่งปันตำแหน่งของคุณกับผู้ใช้คนอื่นในฐานะส่วนหนึ่งของบริการในแอพพลิเคชั่นมือถือของเรา สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนใหญ่ คุณสามารถถอนการอนุญาตของคุณที่จะให้เราเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณผ่านการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณได้ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับการปิดใช้งานบริการบอกตำแหน่งของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์

 

 • ข้อมูลส่วนตัวใดที่บริษัทจะรวบรวม?

 

  1. ข้อมูลส่วนตัวที่บริษัทอาจเก็บรวบรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   1. ชื่อ 
   2. ที่อยู่อีเมล
   3. ที่อยู่สำหรับแจ้งค่าบริการ
   4. บัญชีธนาคาร
   5. หมายเลขโทรศัพท์
   6. เพศ
   7. ข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าร่วมเพื่อใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเรา และเมื่อผู้ใช้เข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการ เช่นเดียวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องว่าผู้ใช้เข้าใช้แพลตฟอร์มหรือบริการของเราอย่างไร และ ข้อมูลรวมเกี่ยวกับเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย
  2. หากคุณไม่ต้องการให้เราเก็บรวบรวมข้อมูล/ข้อมูลส่วนตัวที่ได้กล่าวไปแล้ว คุณสามารถเลือกออกจากการให้ข้อมูล ได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรส่งไปยังเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของเรา ข้อมูลเพิ่มเติ่มเกี่ยวกับการเลือกออกจากการให้ข้อมูล สามารถดูได้ในหมวดด้านล่างในหัวข้อ “วิธีการเลือกออกจากการให้ข้อมูล ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?” โปรดทราบว่า อย่างไรก็ตาม การเลือกออกจากการให้ข้อมูล ที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราเก็บรวบรวม ใช้ หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ

 

 • การสร้างบัญชี 

 

เพื่อใช้การทำงานบางอย่างของบริการ คุณจะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ซึ่งจะต้องให้คุณส่งมอบข้อมูลส่วนตัวบางอย่าง เมื่อคุณลงทะเบียนและสร้างบัญชี เราจะต้องให้คุณเตรียมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และอาจเลือกให้ชื่อ ที่อยู่อีเมลของคุณ และไอดีผู้ใช้ (ตามที่นิยามในข้อตกลงการให้บริการของเรา) ให้แก่เรา เมื่อทำการเปิดใช้งานบัญชี คุณจะยื่นยันตัวต้นได้ด้วยหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณและรหัสผ่านแบบครั้งเดียว (“OTP”) 

 

 • การดูหน้าเว็บ 

 

เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มส่วนใหญ่ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับคุณที่จะถูกเก็บไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บเมื่อคุณเข้าดูเว็บไซต์ผ่านแพลตฟอร์มของเราโดยปกติ ซึ่งจะรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/รุ่นของบราวเซอร์ หน้าเว็บอ้างอิง หน้าที่ถูกเรียก วัน/เวลา และบางครั้ง “คุกกี้” (ซึ่งสามารถปิดการใช้งานได้ในการตั้งค่าบราวเซอร์ของคุณ) เพื่อช่วยแพลตฟอร์มในการจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ หากคุณล็อกอิน ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีส่วนตัวของคุณ นอกจากนี้ ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุตัวตนเพื่อให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมใช้งานแพลตฟอร์มและบริการของเราอย่างไร

 

 • คุกกี้

 

  1. ในบางครั้ง เราอาจใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อให้เรารวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูลที่อาจช่วยเราปรับปรุงแพลตฟอร์มหรือบริการของเรา หรือช่วยเรานำเสนอบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ “คุกกี้” คือตัวระบุยืนยันที่เราส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณที่จะช่วยให้เราจดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และบอกเราว่าบริการหรือแพลตฟอร์มถูกใช้งานหรือเข้าชมเป็นอย่างไรและเมื่อไร โดยคนจำนวนเท่าไร และเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวภายในแพลตฟอร์มของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้เข้ากับข้อมูลส่วนตัว นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับว่ามีรายการใดที่คุณได้เลือกไว้สำหรับหน้าที่คุณดู หรือกิจกรรมที่คุณใช้งาน คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อส่งมอบเนื้อหาที่จำเพาะต่อความสนใจของคุณ และเพื่อตรวจสอบ การใช้งานเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์ม
  2. คุณสามารถปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในบราวเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณทำเช่นนี้คุณอาจจะไม่สามารถใช้หน้าที่การทำงานต่างๆ ของเว็บไซต์ เเพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของเราได้อย่างเต็มที่

 

 • การดูและการดาวน์โหลดเนื้อหาและการโฆษณา
  เช่นเดียวกับการเข้าดูหน้าเว็บ เมื่อคุณเข้าถึงซอฟต์แวร์หรือหน้าเว็บอื่นบนแพลตฟอร์มของเราหรือผ่านบริการของเรา ข้อมูลเดียวกันโดยส่วนใหญ่ถูกส่งให้กับเรา (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ที่อยู่ไอพี ระบบปฏิบัติการ ฯลฯ) แต่แทนที่จะเป็นการส่งการเข้าดูหน้าเว็บ คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณจะส่งข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา และ/หรือซอฟท์แวร์ที่ติดตั้งโดยบริการ และแพลตฟอร์มและเวลาให้กับเรา 

 

 

 • ชุมชนและการสนับสนุน

 

เราให้การสนับสนุนลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางสายด่วนและอีเมล เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมลของคุณ นอกเหนือจากข้อมูลนี้ เราจะไม่ขอข้อมูลส่วนตัวใดๆ เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะใช้ข้อมูลที่ได้รับจากคำร้องการสนับสนุนลูกค้าสำหรับบริการสนับสนุนลูกค้าเท่านั้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวรวมไปถึง แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น ที่อยู่อีเมล และเราจะไม่ส่งต่อหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สาม

 

 • แบบสำรวจ 

 

ในบางครั้ง เราอาจขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านแบบสำรวจ การมีส่วนร่วมในแบบสำรวจเหล่านี้เป็นไปตามความสมัครใจทั้งหมด และดังนั้นคุณมีทางเลือกว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ถูกขออาจรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลการติดต่อ (เช่น ที่อยู่อีเมลของคุณ) และข้อมูลสถิติประชากร (เช่น ความสนใจหรือระดับอายุ) ข้อมูลแบบสำรวจจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตรวจสอบหรือการปรับปรุงการใช้และความพึงพอใจของบริการ และจะไม่ถูกส่งต่อให้กับบุคคลที่สาม นอกเหนือจากคู่สัญญาของเราที่ช่วยเราจัดการหรือลงมือทำการสำรวจ และ/หรือ ได้รับอนุญาตจากทางผู้ใช้

 

 • เราจะใช้ข้อมูลที่คุณมอบให้เราอย่างไร?

 

  1. เราอาจเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งหรือมากกว่าดังต่อไปนี้:
   1. เพื่อพิจารณาและ/หรือประมวลผลคำร้อง/ธุรกรรมของคุณกับเรา หรือธุรกรรมหรือการสื่อสารของคุณกับบุคคลที่สามผ่านบริการ;
   2. เพื่อจัดการ ดำเนินการ มอบ และ/หรือดูแลการใช้งานของคุณและ/หรือการเข้าถึงะแพลตฟอร์มของเราเเละบริการของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา;
   3. เพื่อจัดการ ดำเนินการ ดูแล และมอบ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเราแก่คุณ รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การจดจำความชอบหรือความต้องการของคุณ;
   4. เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณผ่านบริการให้เหมาะสมโดยการแสดงเนื้อหาตามความสนใจและความชอบของคุณ พร้อมมอบวิธีที่รวดเร็วให้คุณเข้าถึงบัญชีของคุณและส่งมอบข้อมูลมายังเรา และทำให้เราสามารถติดต่อคุณได้ หากจำเป็น;
   5. เพื่อตอบสนอง ประมวลผล และจัดการกับ หรือทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท และแจ้งคุณถึงปัญหาเกี่ยวกับบริการและการกระทำด้านบัญชีที่ผิดปกติ;
   6. เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงการให้บริการของเรา หรือข้อตกลงอนุญาตใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ปลายทางใดๆ ที่เกี่ยวข้อง;
   7. เพื่อปกป้องความปลอดภัยและสิทธิ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของผู้อื่น;
   8. สำหรับการระบุยืนยันตัวตนและ/หรือการการตรวจสอบความถูกต้อง;
   9. เพื่อรักษาและดูแลการปรับปรุงซอฟท์แวร์และ/หรือการปรับปรุงอื่นๆ และการสนับสนุนที่อาจจำเป็นในบางครั้งเพื่อรับประกันการทำงานที่ราบรื่นของเเพลตฟอร์มเเละบริการของเรา;
   10. เพื่อจัดการกับ หรืออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าสัมพันธ์ ดำเนินการตามคำสั่งของคุณ จัดการกับหรือตอบสนองต่อการสอบถามที่ได้รับมอบจาก (หรือมุ่งหมายที่จะได้รับมอบจาก) คุณหรือในนามของคุณ;
   11. เพื่อติดต่อคุณ หรือสื่อสารกับคุณผ่านการคุยทางเสียง ข้อความ และ/หรือข้อความโทรสาร อีเมล และ/หรือจดหมายไปรษณีย์ หรือในรูปเเบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูแลและ/หรือการจัดการความสัมพันธ์ของคุณกับเรา หรือการใช้บริการของเรา ดังเช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำการสื่อสารข้อมูลด้านการกำกับดูแลให้ แก่คุณเกี่ยวกับบริการของเรา คุณรับทราบและตกลงว่าการสื่อสารดังกล่าวโดยเราอาจเป็นการส่งไปรษณีย์ของจดหมาย เอกสาร หรือใบแจ้งเตือนให้แก่คุณ ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางอย่างเกี่ยวกับคุณเพื่อทำการจัดส่ง เช่นเดียวกับการจ่าหน้าซองจดหมาย/กล่องพัสดุไปรษณีย์;
   12. เพื่อแจ้งให้คุณทราบเมื่อผู้ใช้คนอื่นได้ส่งข้อความส่วนตัวให้คุณ หรือโพสต์ความคิดเห็นให้คุณบนแพลตฟอร์ม;
   13. เพื่อทำการวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูล แบบสำรวจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และ/หรือการจัดเก็บรวบรวมข้อมูล) เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อปรับปรุงบริการหรือผลิตภัณฑ์ของเรา และ/หรือเพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า;
   14. เพื่อให้ทำการโฆษณาและสามารถตรวจสอบและทำการสำรวจอื่นๆ ในหลายๆ อย่าง เพื่อยืนยันความถูกต้องของขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และเข้าใจประสบการณ์ของพวกเขากับบริการของ บริษัท;
   15. เมื่อคุณให้ความยินยอมของคุณแก่เราก่อนหน้านี้ให้เราส่งข้อมูลการตลาดและส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่ง บริษัท อาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ เช่น ไปรษณีย์ อีเมล บริการที่อิงตามตำแหน่ง หรืออื่นๆ ที่บริษัท (และ/หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจทำการขาย ทำการตลาด หรือทำการส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในตอนนี้ หรือถูกสร้างขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม
   16. เพื่อตอบสนองต่อกระบวนการทางกฎหมาย หรือปฏิบัติตามหรือเป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของรัฐบาลหรือที่มีผลบังคับใช้ของเขตอำนาจที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การทำตามข้อบังคับเพื่อทำการเปิดเผยข้อมูลนั้นภายใต้ข้อบังคับของกฎหมายใดๆที่บริษัทหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มต้องปฏิบัติตาม;
   17. เพื่อจัดทำข้อมูลสถิติและการวิจัยสำหรับการรายงานภายในองค์กรและตามกฎหมาย และ/หรือตามข้อบังคับในการเก็บรักษาบันทึก;
   18. เพื่อดำเนินการตรวจสอบธุรกิจหรือกิจกรรมคัดกรองอื่นๆ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตรวจสอบประวัติ) ที่สอดคล้องกับภาระผูกพันทางกฎหมายหรือที่มีผลบังคับใช้ หรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของเราที่อาจถูกกำหนดให้มีโดยกฎหมาย หรือที่อาจได้ถูกกำหนดไว้โดยเรา;
   19. เพื่อตรวจสอบบัญชี การบริการของเรา หรือธุรกิจของบริษัท;
   20. เพื่อป้องกันหรือสืบสวนการฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของคุณกับเรา และไม่ว่าจะมีข้อสงสัยของเรื่องที่กล่าวไปก่อนหน้านี้หรือไม่ก็ตาม;
   21. เพื่อจัดเก็บ ให้สถานที่ สำรองข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ไม่ว่าจะเพื่อการกู้คืนข้อมูลหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด) ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกเขตอำนาจที่มีผลบังคับกฎหมายของคุณ;
   22. เพื่อจัดการกับ และ/หรือช่วยอำนวยความสะดวกให้เเก่ธุรกรรมเกี่ยบกับทรัพย์สินของธุรกิจหรือธุรกรรมเกี่ยวทรัพย์สินทางธุรกิจที่เป็นไปได้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวเกี่ยวพันกับบริษัทในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่มในฐานะผู้มีส่วนร่วม หรือเกี่ยวพันกับบริษัท และ/หรือหนึ่งในบริษัทที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทในกลุ่ม หรือมากกว่า และอาจมีองค์กรที่สามจากภายนอกที่เป็นผู้มีส่วนร่วมในธุรกรรมดังกล่าว “ธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจ” หมายถึง การซื้อ การขาย การเช่า การรวมบริษัท การควบรวมกิจการ หรือการซื้อกิจการอื่นๆ การจำหน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือการจัดการทางการเงินขององค์กร หรือส่วนหนึ่งขององค์กร หรือของธุรกิจหรือทรัพย์สินใด ๆ ขององค์กร และ/หรือ;
   23. เพื่อตอบสนอง ประมวลผล จัดการ ดำเนินการ และ/หรือดูแลข้อมูลของคุณจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่บุคคลที่สาม ซึ่งบริษัทอาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน เช่น บริษัทแอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นต้น รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ เพื่อทำธุรกรรม ให้บริการที่สมบูรณ์ และ/หรือเพื่อทำตามคำร้องของคุณสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการบางประเภท;
   24. เพื่อเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มเเละ/หรือบริการของเรา รวมไปถึงข้อมูลจากบุคคลที่สาม ให้เเก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เเละชื่ออื่นใดที่จะมีการเเจ้งเพิ่มเติมให้ทราบและพิจารณาต่อไป เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิจารณาเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงิน บริการและข้อเสนอพิเศษอื่นให้แก่ผู้ใช้;
   25. เพื่อกิจกรรมการคัดกรองทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของคุณ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางการเงิน);
   26. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ซึ่งจะเราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า “วัตถุประสงค์”)
  2. ด้วยวัตถุประสงค์ที่เราจะ/อาจจะเก็บรวมรวบ ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณขึ้นกับสถานการณ์ในขณะนั้น วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฏอยู่ด้านบน อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์อื่นๆ ดังกล่าวเมื่อทำการขอความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณจะได้รับอนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

 

 • การแบ่งปันข้อมูลจากบริการ 

 

บริการของเราเปิดให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวให้กันและกันได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่โดยไม่เกี่ยวพันกับบริษัท เพื่อทำธุรกรรมให้สมบูรณ์ ในธุรกรรมทั่วไป ผู้ใช้อาจเข้าถึงชื่อ ไอดีผู้ใช้ ที่อยู่อีเมล และข้อมูลติดต่ออื่น และข้อมูลทางไปรษณีย์ของกันและกัน ข้อตกลงการให้บริการของเราต้องการให้ผู้ใช้ที่ครอบครองข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายผู้รับ”) จะต้อง (i) ปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ; (ii) ให้ผู้ใช้คนอื่น (“ฝ่ายเปิดเผยข้อมูล”) ทำการถอดข้อมูลของเขา/เธอออกจากฐานข้อมูลของฝ่ายผู้รับได้; และ (iii) ให้ฝ่ายเปิดเผยข้อมูลทำ การทบทวนข้อมูลที่ถูกรวบรวมเกี่ยวกับพวกเขาโดยฝ่ายผู้รับ

 

 • บริษัทปกป้องข้อมูลลูกค้าอย่างไร? 

 

เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณในระบบของเรา ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว เราจะรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เราจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทันทีเมื่อมีเหตุผลสมควรให้เชื่อได้ว่า (i) การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่ทำให้ต้องรวบรวมข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวอีกต่อไป; และ (ii) การรักษาไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจอีกต่อไป หากคุณหยุดใช้งานแพลตฟอร์ม หรือการอนุญาตใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของคุณถูกยกเลิก เราอาจยังคงทำการเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และภาระผูกพันของเราภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัว ขึ้นอยู่กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจทำลายข้อมูลส่วนตัวของคุณออกอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

 

 • บริษัทเปิดเผยข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากผู้เข้าชมแก่บุคคลภายนอกหรือไม่?

 

  1. ในการดำเนินธุรกิจของเรา เราจะ/อาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณแก่ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศไทยหรืออยู่นอกประเทศไทย ด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งอย่างหรือมากกว่าตามที่กล่าวไว้ด้านบน ผู้ให้บริการจากภายนอก ตัวแทน และ/หรือบริษัทในกลุ่มของเราหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ดังกล่าวอาจทำการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจจะในนามของเราหรือในลักษณะอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้ด้านบนอย่างน้อยหนึ่งวัตถุประสงค์ บุคคลที่สามดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ:
   1. บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องของเรา;
   2. ผู้รับเหมา ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้บริการเพื่อสนับสนุนกิจการของเรา ซึ่งรวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ผู้ให้บริการบริการจัดการหรือบริการอื่นๆ แก่เรา เช่น บริษัทรับชำระเงิน ธนาคาร บริษัทจัดการแม่บ้าน บริษัทจัดการช่าง สำนักงานบัญชี;
   3. ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณี การควบรวมกิจการ การถอนทุนบริษัท การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กร การเลิกกิจการ หรือการขายอื่นๆ หรือการโอนย้ายทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจที่ดำเนินอยู่หรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือกระบวนการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในครอบครองของบริษัทเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราจะอยู่ในทรัพย์สินที่ถูกโอนย้ายด้วย; หรือให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมทรัพย์สินทางธุรกิจที่บริษัท หรือบริษัทในกลุ่ม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องทำธุรกรรมด้วย; และ
   4. บุคคลที่สามซึ่งได้รับการเปิดเผยข้อมูลจากเราโดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า และบุคคลที่สามดังกล่าวอาจจะทำการรวบรวมและการประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า
  2. จากหลายๆ กรณี เรื่องนี้อาจจำเป็นต้องแบ่งปันข้อมูลสถิติและข้อมูลสถิติประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราและการใช้บริการของพวกเขาให้กับผู้จัดหาการโฆษณาและการเขียนโปรแกรม ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงสิ่งที่อาจใช้เพื่อระบุตัวตนของคุณเป็นการเฉพาะหรือเพื่อค้นหาข้อมูลบุคคลเกี่ยวกับคุณได้
  3. เพื่อมิให้เป็นข้อสงสัย ในกรณีที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ อนุญาตให้องค์กร เช่น เราทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยไม่ต้องมีความยินยอมของคุณ ให้นำการอนุญาตโดยกฎหมายข้างต้นมาใช้บังคับต่อไป
  4. บุคคลที่สามอาจดักจับหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งหรือเก็บไว้บนแพลตฟอร์มอย่างผิดกฎหมาย เทคโนโลยีอาจมีความผิดพลาดหรือไม่ทำงานตามที่คาดหวัง หรืออาจมีบุคคลเข้าถึง ละเมิดหรือใช้ข้อมูลอย่างไม่เหมาะสมหรือในทางที่ผิด โดยไม่ใช่ความผิดพลาดของเราอย่างไรก็ตาม เราจะใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามที่กำหนดโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัว; อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยโดยสมบูรณ์ได้ เช่น แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการเจาะข้อมูลที่ซับซ้อนและประสงค์ร้ายโดยผู้ที่ไม่พอใจ ซึ่งไม่ใช่ความผิดพลาดหรือมีสาเหตุมาจากเรา

 

 • ข้อมูลเกี่ยวกับเด็ก 

 

บริการไม่ได้มุ่งหมายไว้ให้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 10 ปี เราจะไม่รวบรวมหรือเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวใดๆ หรือข้อมูลที่สามารถระบุยืนยันตัวตนที่ไม่ใช่ส่วนตัวจากผู้มีอายุต่ำกว่า 10 ปี หรือให้ส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ ของเราแสดงแก่เด็กอายุต่ำกว่า 10 ปีโดยตั้งใจ เราจะทำการปิดบัญชีที่ถูกใช้โดยเด็กดังกล่าว และจะทำการถอดถอน และหรือ/ลบข้อมูลส่วนตัวที่เราเชื่อว่าถูกส่งมาโดยเด็กที่อายุต่ำกว่า 10 ปี

 

 • ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยบุคคลที่สาม
 • แพลตฟอร์มของเราใช้บริการวิเคราะห์จากบุคคลที่สาม (“ผู้ให้บริการวิเคราะห์”) ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics บริการวิเคราะห์สำหรับเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยบริษัทกูเกิล ผู้ให้บริการวิเคราะห์ใช้คุกกี้ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เพื่อช่วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ว่าผู้ใช้เข้าใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไร ข้อมูลที่ถูกสร้างโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ (รวมไปถึงที่อยู่ไอพีของคุณ) จะถูกส่งให้และเก็บไว้โดยผู้ให้บริการวิเคราะห์ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศต่างๆ ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงสหรัฐอเมริกา ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานแพลตฟอร์มของคุณ สร้างรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มให้ผู้ดำเนินการแพลตฟอร์ม และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมบนแพลตฟอร์มและการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการวิเคราะห์อาจยังส่งมอบข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กำหนดตามกฎหมาย หรือเมื่อบุคคลที่สามดังกล่าวประมวลข้อมูลในนามของผู้ให้บริการวิเคราะห์ ผู้ให้บริการวิเคราะห์จะไม่เชื่อมโยงที่อยู่ไอพีของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆ ที่ถูกครอบครองโดยผู้ให้บริการวิเคราะห์

 

  1. ในบางครั้ง เรา และบุคคลที่สาม อาจทำให้การดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์สามารถเข้าถึงได้เพื่อการใช้งานของคุณในหรือผ่านบริการ โดยแอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจเข้าถึงโดยแยกจากกัน และให้บุคคลที่สามเรียกดูข้อมูลที่ยืนยันตัวตนได้ของคุณ เช่น ชื่อของคุณ ไอดีผู้ใช้ของคุณ ที่อยู่ไอพีของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ไว้ก่อนหน้าและคุกกี้ที่คุณอาจติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ หรือติดตั้งให้กับคุณโดยแอพพลิเคชั่นซอฟท์แวร์หรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอกจากนี้ แอพพลิเคชั่นเหล่านี้อาจขอให้คุณให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับบุคคลที่สาม ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลที่สามที่มีให้ผ่านแอพพลิเคชั่นเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในความครอบครองหรือการควบคุมโดยบริษัท เราแนะนำให้อ่านข้อตกลงและนโยบายอื่นๆ ที่เผยเเพร่โดยบุคคลที่สามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของพวกเขาหรือที่อื่นๆ
  2. นอกจากข้อ 15.1 และ 15.2 ข้างต้นแล้ว เราจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณที่ถูกเก็บหรือรวบรวมโดยบุคคลที่สาม เว้นแต่
   1. เราได้ขอความยินยอมจากคุณก่อนหรือขณะทำการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณดังกล่าว;
   2. เป็นการรวบรวม ใช้ เปิดเผยและ/หรือประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 13.3; หรือ
   3. เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 

 • การปฏิเสธความรับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

 

   1. เราไม่รับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว และ/หรือข้อมูลอื่นที่คุณมอบให้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เราใช้มาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเรา ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกเก็บไว้ภายในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิการเข้าถึงพิเศษในระบบดังกล่าว และจำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวเป็นความลับ เมื่อคุณทำการสั่งหรือเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราขอเสนอให้ใช้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนทั้งหมดที่คุณมอบให้จะถูกเข้ารหัสในฐานข้อมูลของเราเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ตามที่กล่าวไว้ด้านบนเท่านั้น
   2. ด้วยความพยายามที่จเพิ่มประโยชน์ที่มากขึ้นให้กับคุณ เราอาจเลือกเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจำนวนหนึ่งเพื่อเชื่อมโยงและใส่ภายในแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้ เรายังอาจเข้าร่วมในการพัฒนาแบรนด์ร่วมกันหรือสร้างความสัมพันธ์อื่นๆ เพื่อนำเสนอบริการและคุณลักษณะอื่นๆ แก่ผู้เข้าชมของเรา เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แยกและเป็นอิสระต่อกันเช่นเดียวกับการจัดการด้านความปลอดภัย แม้ว่าบุคคลที่สามจะมีความเกี่ยวข้องกับเรา เเต่เราไม่มีสิทธิในการควบคุมเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ แต่ละเว็บไซต์มีนโยบายแยกจากกันและการปฏิบัติในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นอิสระจากเรา ข้อมูลที่ถูกรวบรวมโดยหุ้นส่วนผู้ร่วมทำแบรนด์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม (แม้ว่าจะนำเสนอผ่านแพลตฟอร์มของเรา) อาจไม่ได้ถูกส่งให้กับเราหรือรับมาจากเรา
   3. ดังนั้น เราจึงไม่มีความรับผิดชอบหรือความผิดสำหรับเนื้อหา การจัดการด้านความปลอดภัย (หรือการขาดตกบกพร่องในการจัดการด้านความปลอดภัย) และกิจกรรมต่างๆ ของเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ เว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้มีไว้เพื่อความสะดวกของคุณเท่านั้น และดังนั้นคุณเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านี้ได้ภายในความรับผิดชอบของคุณเอง ถึงอย่างไรก็ตาม เรามุ่งหมายที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มและลิงค์เชื่อมโยงที่ถูกใส่ไว้ในแต่ละเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นเราจึงยินดีรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ถูกเชื่อมโยงเหล่านี้ (รวมไปถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เมื่อลิงค์ใดๆ ใช้งานไม่ได้)

 

 • บริษัทจะส่งข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศหรือไม่? 

 

ข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลของคุณอาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ของเราตั้งอยู่นอกประเทศไทย

 

 • คุณจะสามารถเลือกออก ลบ ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณมอบให้กับเราได้อย่างไร?
 • การเลือกออกจากการให้ข้อมูลและการถอนความยินยอม
 • เพื่อแก้ไขการสมัครสมาชิกอีเมลของคุณ โปรดบอกให้เรารู้โดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่ในรายการด้านล่าง โปรดทราบว่า เนื่องจากเรามีกำหนดการในการจัดทำอีเมล คุณอาจยังได้รับอีเมลที่อยู่ในระหว่างการจัดทำแล้ว

 

    1. คุณอาจถอนความยินยอมของคุณสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่อยู่ในความครอบครองของเราหรือภายใต้การควบคุมของเราโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2
    2. เมื่อเราได้รับคำสั่งถอนอย่างชัดเจนของคุณและได้ยืนยันตัวตนของคุณ เราจะดำเนินการคำขอของคุณที่จะถอนความยินยอม และหลังจากนั้นจะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่กล่าวไว้ในคำร้องของคุณ หากเราไม่สามารถยืนยันตัวตนของคุณหรือเข้าใจคำสั่งของคุณได้ เราจะติดต่อเพื่อขอคำอธิบายเกี่ยวกับคำร้องของคุณ
    3. อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของคุณอาจทำให้เกิดผลทางกฎหมายหรืออื่นๆอันเกิดจากการถอนดังกล่าวได้ ซึ่งในการนี้ อาจส่งผลประทบต่อการให้บริการของเราและ โดยขึ้นอยู่กับระดับการถอนความยินยอมของคุณที่จะให้เราประมวลข้อมูลส่วนตัวของคุณ เราอาจจะไม่สามารถให้บริการแก่คุณต่อไปได้ เราอาจต้องทำการยุติการให้บริการแก่คุณ และ/หรือสัญญาที่คุณมีกับเรา เป็นต้น แล้วแต่ว่าจะเป็นกรณีใด ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบ

 

 • การขอเข้าถึงเเละ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว
 • หากคุณมีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราได้ด้วยตนเองผ่านหน้าการตั้งค่าบัญชีบนแพลตฟอร์ม หากคุณไม่มีบัญชีอยู่กับเรา คุณอาจส่งคำร้องเพื่อเข้าถึงและ/หรือแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมของเราในขณะนี้โดยการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับเรา โดยเราต้องการข้อมูลที่เพียงพอจากคุณเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวตนของคุณ เช่นเดียวกับลักษณะของคำร้องของคุณเพื่อให้สามารถจัดการกับคำร้องของคุณได้ ดังนั้น โปรดส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรของคุณโดยการส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราตามที่อยู่อีเมลในรายการด้านล่างในข้อ 19.2

 

    1. สำหรับคำร้องเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะทำการให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องแก่คุณภายใน 30 วัน เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายใน 30 วันที่บอกกล่าวไป เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถให้ข้อมูลที่ขอแก่คุณได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการร้องขอการเข้าใช้งานของคุณ
    2. สำหรับคำร้องเพื่อแก้ไขความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัว เมื่อเรามีข้อมูลจากคุณเพียงพอที่จะจัดการกับคำร้อง เราจะ:
     1. แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณภายใน 30 วัน เมื่อเราไม่สามารถตอบสนองคุณได้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งคุณให้ทราบถึงเวลาที่เป็นไปได้ที่เร็วที่สุดซึ่งเราจะสามารถทำการแก้ไขความถูกต้องได้ โปรดทราบไว้ว่า กฎหมายความเป็นส่วนตัวอาจยกเว้นข้อมูลส่วนตัวบางประเภทจากการร้องขอเพื่อให้เเก้ไข เช่นเดียวกับในระบุเวลาที่จำเป็นต้องได้รับการเเก้ไขเเละสถานการณ์ที่การแก้ไขความถูกต้องไม่สามารถทำได้โดยเรา โดยไม่คำนึงถึงคำร้องของคุณ; และ
     2. เราจะส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้แก่องค์กรอื่นทั้งหมดที่ได้รับการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง เว้นแต่องค์กรอื่นไม่ต้องการข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือทางธุรกิจ
    3. อย่างไรก็ตาม ย่อหน้าย่อย (18.2.3.2) ที่อยู่ด้านบน หากคุณทำการขอ เราอาจจะ ส่งข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับการแก้ไขความถูกต้องให้เฉพาะบางองค์กรซึ่งข้อมูลส่วนตัวได้รับการเปิดเผยจากเราภายในเวลาหนึ่งปีนับจากวันที่ทำการแก้ไขความถูกต้อง
    4. นอกจากนี้ เราจะ/อาจจะทำการเก็บค่าธรรมเนียมที่เหมาะสมจากคุณสำหรับการจัดการและดำเนินการคำร้องของคุณเพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณ หากเราเลือกที่จะเรียกเก็บเงิน เราจะค่าธรรมเนียมโดยประมาณที่เราจะเรียกเก็บเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับคุณ โปรดทราบว่าเราไม่จำเป็นต้องตอบกลับหรือจัดการกับคำร้องขอเข้าถึงของคุณเว้นเเต่คุณจะตกลงที่จะจ่ายค่าธรรมเนียม
    5. เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวของคุณตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกำหนดและ/หรือให้สิทธิแก่องค์กรในการปฏิเสธที่จะแก้ไขความถูกต้องข้อมูลส่วนตัวในสถานการณ์ที่ระบุไว้

 

 • การขอให้ลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัว 

 

คุณอาจร้องขอให้เราลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ในกรณีที่คุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณที่เราถือครองไว้ถูกนำไปใช้ประมวลผลในประการที่ละเมิดต่อกฎหมายหรือกรณีที่เราไม่ดำเนินการตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว

กรุณาให้เหตุผลในการร้องขอให้มากที่สุดเท่าที่คุณสามารถทำได้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของเราว่าคุณมีสิทธิในการร้องขอลบ หรือทำลาย หรือระงับการใช้ชั่วคราว หรือลบการเชื่อมโยงตัวตนข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรก็ตามเราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้หากมีเหตุอันสมควรตามกฎหมาย (เช่น เพื่อเป็นข้อโต้แย้งข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเป็นเสรีภาพในการแสดงออก) โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีกรณีเช่นว่านั้น โปรดทราบว่าเมื่อข้อมูลส่วนตัวได้ถูกลบแล้ว เราอาจไม่สามารถให้บริการแก่คุณได้ตามมาตรฐานเดิมเนื่องจากเราจะไม่ทราบถึงความต้องการของคุณ

 

 • คำถาม ความกังวล หรือข้อร้องเรียน? โปรดติดต่อเรา

 

  1. หากคุณมีคำถามหรือความกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับการจัดการบริการ โปรดติดต่อ [email protected];
  2. หากคุณมีเรื่องร้องเรียน ข้อข้องใจเกี่ยวกับวิธีการที่เราจัดการกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือเกี่ยวกับวิธีการที่เราทำตามกฎหมายความเป็นส่วนตัว เรายินดีให้คุณติดต่อเราเพื่อเเจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจของคุณ

โปรดติดต่อเราผ่านอีเมล เพื่อเเจ้งคำร้องเรียนหรือข้อข้องใจได้ที่:


อีเมล:  [email protected]; และส่งให้กับ “เจ้าหน้าที่ด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัว”

 

  1. เมื่อคุณทำการส่งข้อร้องเรียนผ่านอีเมล การระบุในหัวข้อของคุณว่าเป็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกฎหมายความเป็นส่วนตัว อาจช่วยให้เราในการช่วยดูแลเรื่องร้องเรียนของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยการส่งผ่านไปให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรของเราดำเนินการต่อไป ตัวอย่างเช่น คุณอาจใส่หัวข้อว่า “คำร้องเรียนเรื่องความเป็นส่วนตัว”

   เราจะมุ่งมั่นในการจัดการกับข้อร้องเรียนหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่คุณมีอย่างเท่าเทียมและเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 

 • ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

นอกจากนี้ โปรดอ่านข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดการใช้งาน ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อจำกัดความรับผิดที่วางระเบียบการใช้งานแพลตฟอร์มและบริการ และนโยบายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 02 กันยายน 2562