“หออาสา” ความร่วมมือระหว่าง Horganice กับ เป็ดไทยสู้ภัย

Horganice แพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจปล่อยเช่า ร่วมมือกับ โครงการ เป็ดไทยสู้ภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ‘สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ’ ‘กรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุข)’ ‘สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม’ ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม’ และ พันธมิตรอีกมากมาย

จัดตั้งโครงการ “หออาสา” ช่วยยกระดับธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่าให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค

ทั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 โดยมีแนวทางในการปฎิบัติดังนี้

  1. โครงการหออาสา จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงวิธีการรักษาพื้นที่ให้ปลอดโรค ไปยังกลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา เพื่อนำไปปฎิบัติและประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ผู้เช่าในพื้นที่
  2. โครงการหออาสา จะพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี ไปยังกลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา เพื่อช่วยในการ คัดกรอง ติดตาม และ เฝ้าระวัง ผู้เช่าในพื้นที่
  3. โครงการหออาสา จะร่วมวางแนวทางและผลักดันการเป็นพื้นที่ปลอดโรค ให้กลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา ให้สามารถพัฒนาพื้นที่นั้นๆเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ตามมารตฐานของกรมควบคุมโรค

สำหรับเจ้าของธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่สนใจ สามารถเข้าร่วมโครงการ “หออาสา” ได้ที่ https://bit.ly/3diKH0n  

Share via