เปลี่ยนเสือร้องไห้ เป็นเสือนอนกิน ด้วยระบบบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นต์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!

 

มาลองเปลี่ยนการจัดการหอพัก
ให้กลาย
เรื่องง่ายและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) ร่วมกับ HORGANICE ระบบจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ อันดับ1ของไทย สร้างโอกาสให้ SMEs เข้าถึงซอฟแวร์บริหารธุรกิจ “ฟรี”
 เพื่อความสะดวก และ ตอบโจทย์การประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล

 

เปลี่ยนการจัดการหอพักที่ยุ่งยาก ให้เป็นเรื่องง่ายๆ แค่นิ้วสัมผัส .. รับรู้ความเคลื่อนไหวของหอพัก แบบต่อเนื่อง ครบ จบที่เดียว

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน หรือบริษัทจํากัด
– กรณีเป็นนิติบุคคลคงอยู่เดิม ต้องมีการนําส้งงบการเงินปีล่าสุด และมีรายได้รวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
– กรณีเป็นนิติบุคคลตั้งใหม่ พิจารณาจากทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1 ล้านบาท ให้สามารถใช้โปรแกรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย