เราคือใคร ?

หออาสา เป็นโครงการที่จัดตั้งโดย Horganice ซึ่งแพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจปล่อยเช่า ร่วมมือกับ โครงการ เป็ดไทยสู้ภัย ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ‘สมาคมไทยเทคสตาร์ทอัพ’ ‘กรมควบคุมโรค (กระทรวงสาธารณสุข)’ ‘สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล DEPA สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม’ ‘สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA สังกัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม’ และ พันธมิตรอีกมากมาย

ทำเพื่ออะไร ?

หออาสา เราตั้งใจจะช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 และทำให้ธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า เป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค เนื่องจากเราเห็นว่าความปลอดภัยของผู้เช่าเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ และ ธุรกิจปล่อยเช่า

มีแนวทางอย่างไร ?

  1. โครงการหออาสา จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องรวมถึงแนวทางการรักษาพื้นที่ให้ปลอดโรค ไปยังกลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา เพื่อนำไปปฎิบัติและประชาสัมพันธ์ต่อให้แก่ผู้เช่าในพื้นที่
  2. โครงการหออาสา จะพัฒนาและสนับสนุนเครื่องมือและเทคโนโลยี ไปยังกลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา เพื่อช่วยในการ คัดกรอง ติดตาม และ เฝ้าระวัง ผู้เช่าในพื้นที่
  3. โครงการหออาสา จะร่วมวางแนวทางและผลักดันการเป็นพื้นที่ปลอดโรค ให้กลุ่มธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ที่ได้เข้าร่วมโครงการหออาสา ให้สามารถพัฒนาพื้นที่นั้นๆเป็นพื้นที่ปลอดโรคได้ตามมารตฐานของกรมควบคุมโรค

ผู้เข้าร่วมโครงการต้องช่วยอะไร ?

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกช่วยเหลือในบางอย่างได้โดยที่ ไม่จำเป็นต้องช่วยเหลือได้ทั้งหมด

  1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้กับผู้เช่า (ทางโครงการจะจัดทำข้อมูลข่าวสารให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ)
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการป้องกันโรคเช่น การช่วยคัดกรอง ติดตาม เฝ้าระวัง
  3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามาาถช่วยเหลือที่พักปลอดภัยระยะสั้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ บุคคลที่ปลอดโรค โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคิดค่าเช่าได้ตามเห็นสมควร
  4. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถช่วยเหลือที่พักสำหรับผู้ที่ต้องการกักตัว 14 วัน ซึ่งที่พักนั้นต้องรับเฉพาะผู้ที่ต้องการกักตัวเท่านั้นและที่พักต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย โดยผู้เข้าร่วมโครงการสามารถคิดค่าเช่าได้ตามเห็นสมควร

เงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการ ?

หออาสา เราขอเพียงท่านมีธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจห้องเช่า ท่านสามารถเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือประเทศไปพร้อมๆกับเราได้เลย

สมัครเข้าร่วมอย่างไร ?

ขอบคุณที่สนใจเข้าร่วมโครงการ หออาสา เพื่อช่วยให้ประเทศผ่านวิกฤตไปด้วยกัน กดสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลย!

Share via