ในเวลานี้ถ้าพูดถึงข่าววงการ คนทำธุรกิจหอพัก อพาร์ตเม้นท์ คงไม่มีข่าวไหนมาแรงกว่า ประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ที่จะบังคับใช้ในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ (บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561) วันนี้พวกเรา Horganice เลยมาถอดรหัส ขยายความกันทุกประเด็นให้ชัดๆกันเลยครับ

ใครบ้างที่ต้องปรับตัว ?

ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนครับว่าการประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ผู้ประกอบการแบบไหน ที่อยู่ภายใต้บังคับนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 2 ลักษณะนี้ครับ

  1. ผู้ประกอบการที่ปล่อยพื้นที่ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์
  2. ผู้ประกอบการที่ปล่อยพื้นที่ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัยที่มีห้องหรือพื้นที่ให้เช่ามากกว่า 5 หน่วยขึ้นไป โดยที่ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน
  3. ผู้ประกอบการที่ปล่อยพื้นที่ให้เช่ากับผู้เช่าที่เป็นบุคคลธรรมดา และ รวมถึงผู้ที่มาเช่าต่อที่เป็นบุคคลธรรมดา

แต่ประกาศควบคุมสัญญาเช่าฉบับนี้ได้ ยกเว้น ผู้ประกอบการ 2 ลักษณะนี้ไว้ในประกาศ คือ หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และ โรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

*หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก คือ หอพักที่จดทะเบียนและขออนุญาตกับทางราชการอย่างถูกต้อง นะครับ

ในประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ฉบับนี้ ยังมีสาระสำคัญที่จำเป็นต้องทราบและเข้าใจอยู่อีก 2 เรื่องหลักๆ คือ อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการจะต้องทำ และ อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการห้ามทำ ซึ่งสามารถติดตามต่อในตอนต่อๆไปครับ

 

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 1 ใครบ้างที่ต้องปรับตัว

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 2 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทำในสัญญาเช่า

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 3 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการห้ามทำในสัญญาเช่า

ติดตามเรื่องอื่นๆของ Horganice และข่าวสารสำหรับคนทำ หอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้ที่

บทความ : www.horganice.in.th/blog

Facebook : www.facebook.com/horganice

 

HORGANICE ระบบบริหารจัดการที่จะทำให้เจ้าของหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้เป็น “เสือนอนกิน”

Share via