ความปลอดภัยที่หอพัก อพาร์ทเม้นท์ควรมี การมีหอพักไม่ใช่เรื่องยากแต่มีหอพักที่ดีได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย การมีหอพักควรคำนึงถึงลูกบ้านมาเป็นอันดับสำคัญลำดับต้นๆ วันนี้เลยมีความรู้ดี ๆ สำหรับเจ้าของหอพักที่ต้องรู้ถึงการรักษาความปลอดภัยให้ลูกบ้านรู้สึกว่าอยู่และพักอาศัยที่เราแล้วรู้สึกปลอดภัย ไร้กังวลได้ 1. ระบบรักษาความปลอดต้องมาเป็นอันดับแรก ถ้าเราไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยหรือมีแล้วมันไม่ดีก็สามารถเป็นต้นเหตุของการโจรกรรม หรือเกิดเหตุร้ายได้ง่าย ฉะนั้นแล้ว ควรมีระบบรักษาความต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การมี รปภ.เพื่อรักษาความปลอดภัยได้ 24 ชั่วโมง หรือติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV ไว้ตามจุดต่าง ๆ ของหอพัก มีประตูที่เป็นตาแมวหรือโซ่คล้องประตู […]

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักและเหตุผลที่ย้ายไปเช่าห้องพักใหม่ ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพในปริมณฑลหรือแม้ต่างจังหวัดเองก็มีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นธุรกจหอพักจึงมีการเจริญเติมโตมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการและจะทำอย่างไรให้ธุรกิจหอพักของเราไปได้ดี และมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่าที่จะเลือกหอพักของเรา และสาเหตุอะไรที่ผู้เช่าบางกลุ่มย้ายจากหอพักของเราไปหาที่ใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่า 1. สภาพแวดล้อม – สภาพแวดล้อมในที่นี้อคือ ติดแหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้โรงเรียน ใกล้มหาวิทยาลัยและมีห้างสรรพสินค้าหรือใกล้ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือจับจ่ายใช้ส้อยได้ 2. ราคา – ผู้เช่าจะเปรียบเทียบราคาห้องเช่ากับรายรับแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมไหมและเมื่อเทียบราคากับห้องเช่าแล้วมีความเหมาะสมเช่นกัน เช่น มีราคาที่สูง ก็ต้องมีห้องที่ดี ปลอดภัยและสวยงามด้วย เป็นต้น […]