ในเวลานี้ถ้าพูดถึงข่าววงการ คนทำธุรกิจหอพัก อพาร์ตเม้นท์ คงไม่มีข่าวไหนมาแรงกว่า ประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ที่จะบังคับใช้ในอีกไม่กี่วันที่จะถึงนี้ (บังคับใช้ 1 พฤษภาคม 2561) วันนี้พวกเรา Horganice เลยมาถอดรหัส ขยายความกันทุกประเด็นให้ชัดๆกันเลยครับ ใครบ้างที่ต้องปรับตัว ? ก่อนอื่น เรามาดูกันก่อนครับว่าการประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ผู้ประกอบการแบบไหน ที่อยู่ภายใต้บังคับนี้ ผู้ประกอบการที่เข้าเกณฑ์ทั้ง 2 ลักษณะนี้ครับ ผู้ประกอบการที่ปล่อยพื้นที่ให้เช่าเพื่ออยู่อาศัย เช่น ห้องพัก […]

จากบทความตอนที่แล้วทาง Horganice ได้อธิบายไว้ว่าสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย “ใครบ้างที่ต้องปรับตัว” วันนี้เราจะมาดูกันต่อว่าผู้ประกอบการที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ อะไรบ้างที่ต้องทำ ? โดยรวมแล้วประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยนี้จะเน้นเรื่อง ข้อความที่ต้องระบุและความชัดเจนในสัญญาเช่า โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ ตัวอักษรในสัญญาต้องอ่านและเข้าใจชัดเจน โดยที่กำหนดว่า ต้องมีภาษาไทย ขนาดตัวอักษร ไม่ต่ำกว่า 2 มม. และ เมื่อเขียนต่อๆกันต้องไม่เกิน 11 ตัวใน 1 นิ้ว   ในสัญญาต้องมีรายละเอียดสาระสำคัญ […]

จากบทความตอนที่แล้ว ทาง Horganice ได้อธิบายว่าสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย “ใครบ้างที่ต้องปรับตัว” และ “อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทำหรือระบุในสัญญาเช่า” วันนี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ฉบับนี้ คือเรื่องข้อห้ามทำหรือห้ามระบุลงในสัญญาเช่า เรามาดูกันต่อเลยครับ อะไรบ้างที่ห้ามทำ ? ห้ามยกเว้นความผิดของผู้ประกอบการ ในสัญญาเช่า ต้องห้ามระบุเรื่องของการยกเว้น หรือ จำกัด ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการกรณีทำผิดสัญญา   ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า เกิน 1 เดือน ในสัญญาเช่า […]