จากบทความตอนที่แล้ว ทาง Horganice ได้อธิบายว่าสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย “ใครบ้างที่ต้องปรับตัว” และ “อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทำหรือระบุในสัญญาเช่า” วันนี้ยังมีอีกประเด็นที่สำคัญสำหรับประกาศควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัย ฉบับนี้ คือเรื่องข้อห้ามทำหรือห้ามระบุลงในสัญญาเช่า เรามาดูกันต่อเลยครับ

อะไรบ้างที่ห้ามทำ ?

 • ห้ามยกเว้นความผิดของผู้ประกอบการ ในสัญญาเช่า ต้องห้ามระบุเรื่องของการยกเว้น หรือ จำกัด ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการกรณีทำผิดสัญญา

 

 • ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้า เกิน 1 เดือน ในสัญญาเช่า ต้องห้ามเก็บเงินค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน

 

 • ห้ามเก็บเงินประกัน เกิน 1 เดือน ในสัญญาเช่านั้นต้องห้ามเก็บเงินประกันเกิน 1 เดือน ของราคาค่าเช่า 1 เดือน

 

 • ห้ามเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า ผู้ประกอบการห้ามเปลี่ยนแปลงค่าเช่า ค่าบริการ หรือค่าเรียกเก็บต่างๆ จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุด

 

 • ห้ามริบเงินประกันหรือค่าเช่าล่วงหน้า ในสัญญาเช่าห้ามระบุเรื่องของการริบเงินประกัน หรือ ค่าเช่าล่วงหน้า

 

 • ห้ามเข้าห้องผู้เช่าโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ในสัญญาเช่า ห้ามระบุเรื่องให้สิทธิเจ้าของกิจการหรือตัวแทนเข้าห้องผู้เช่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย

 

 • ห้ามเก็บเงินค่าน้ำ ค่าไฟ เกินจริง ในสัญญาห้ามเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ เกิดราคาที่ผู้ประกอบการจ่ายจริงกับผู้ให้บริการ

 

 • ห้ามปิดกั้นผู้เช่า และ ยึดทรัพท์ ในกรณีที่ผู้เช่าค้างชำระค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ผู้ประกอบการห้ามปิดกันผู้เช่า เข้าใช้ประโยชน์ในอาคาร ยึดทรัพย์ หรือ ขนย้ายทรัพย์สินผู้เช่า

 

 • ห้ามเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่า ในสัญญาเช่าห้ามระบุการเรียกเก็บเงินค่าต่อสัญญาเช่ากับผู้เช่ารายเดิม

 

 • ห้ามบอกเลิกสัญญาเช่า ในสัญญาเช่าห้ามระบุการให้สิทธิผู้ประกอบการยกเลิกสัญญาเช่า ในกรณีที่ ผู้เช่ามิได้ผิดสัญญา

 

 • ห้ามกำหนดให้ผู้เช่ารับผิดชอบในความเสียหาย ในสัญญาเช่าห้ามระบุให้ผู้เช่ารับผิดชอบต่อความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สิน และ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานตามปกติ เหตุสุดวิสัย การเสื่อมสภาพ

 

ทางทีม Horganice เชื่อว่าบทความ ประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า นี้จะมีประโยชน์กับผู้ประกอบการ และได้นำไปพัฒนาประยุกต์ และสร้างความเข้าใจได้อย่างชัดเจนขึ้น

 

 

 

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 1 ใครบ้างที่ต้องปรับตัว

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 2 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการต้องทำในสัญญาเช่า

ถอดรหัสประกาศคุ้มครองสัญญาเช่า ตอนที่ 3 อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการห้ามทำในสัญญาเช่า

ติดตามเรื่องอื่นๆของ Horganice และข่าวสารสำหรับคนทำ หอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้ที่

บทความ : blog.horganice.in.th

Facebook : www.facebook.com/horganice

 

HORGANICE ระบบบริหารจัดการที่จะทำให้เจ้าของหอพัก อพาร์ตเม้นท์ ได้เป็น “เสือนอนกิน”

Share via