ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักและเหตุผลที่ย้ายไปเช่าห้องพักใหม่

ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพในปริมณฑลหรือแม้ต่างจังหวัดเองก็มีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นธุรกจหอพักจึงมีการเจริญเติมโตมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการและจะทำอย่างไรให้ธุรกิจหอพักของเราไปได้ดี และมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่าที่จะเลือกหอพักของเรา และสาเหตุอะไรที่ผู้เช่าบางกลุ่มย้ายจากหอพักของเราไปหาที่ใหม่

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่า

1. สภาพแวดล้อม – สภาพแวดล้อมในที่นี้อคือ ติดแหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้โรงเรียน ใกล้มหาวิทยาลัยและมีห้างสรรพสินค้าหรือใกล้ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือจับจ่ายใช้ส้อยได้
2. ราคา – ผู้เช่าจะเปรียบเทียบราคาห้องเช่ากับรายรับแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมไหมและเมื่อเทียบราคากับห้องเช่าแล้วมีความเหมาะสมเช่นกัน เช่น มีราคาที่สูง ก็ต้องมีห้องที่ดี ปลอดภัยและสวยงามด้วย เป็นต้น
3. การบริการของหอพัก – การบริการของหอพักไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่าง ๆ ภายในหอพักแล้ว มนุษยสัมพันธ์ของเจ้าของหอพักและพนักงานเองก็มีส่วนสำคัญมาก เพราะใคร ๆ ก็อยากจะอยู่ในที่ที่ดีทุกอย่าง การอยู่อยู่ร่วมกันในที่เดียวกันพูดคุยกันเห็นกันทุกวันไม่มีใครอยากเห็นคนที่ไม่เป็นมิตรทุกวัน
4. ความสะอาด – ความสะอาดของหอพักมีการดูแลดีไหม มีการจัดโซนขยะ มีแม่บ้านทำความสอาดตึกทุกวันไหม มีสัตว์แพร่เชื้อสิ่งสกปกปรกรึเปล่า เช่น หนูแมลงสาบ
5. ความปลอดภัย – ความปลอดภัยของตัวเองและทรัพย์สิน ผู้เช่าส่วนใหญ่จะคำนึงถึงความปลอดภัยมาก ๆ ควรมีการรักษาความปลอดภัยให้ผู้เช่าไม่ว่าจะเป็นการมีรปภ. หรือการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความสบายใจในการอยู่อาศัยมากขึ้น

สาเหตุที่ทำให้ผู้เช่าย้ายไปหาที่พักใหม่

มีหลากหลายสาเหตุเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็น ผู้เช่าย้ายที่ทำงานหรือย้ายสถานศึกษา ผิดใจกันกับเจ้าของหอพัก หรือสิ่งรบกวนของสมาชิกภายในหอซึ่งไม่เกี่ยวกับเจ้าของหอพักโดยตรง เช่น ข้างห้องส่งเสียงดังทุกคืน เป็นต้น
เพราะฉะนั้นการทำธุรกิจหอพักไม่ใช่ง่าย ๆ เลย เจ้าหอหอพักควรใส่ใจธุรกิจหอพักให้ดีและเกิดความประทับใจของผู้เช่าหรือผู้พบเห็นอยู่ตลอด

ฉะนั้นแล้วหากมีระบบตัวช่วยในการบริหารหอพักให้หอพักของคุณเป็นเรื่องง่าย Horganice ตอบโจทย์ทุกขั้นตอนของการบริหารหอพัก

Share via