ภาษีหอพัก 5 วิธีเตรียมข้อมูลยื่นภาษีที่เจ้าของหอพักมือใหม่ห้ามพลาด!

“ภาษี” เป็นหน้าที่ตามกฎหมายและเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาของประเทศ ธุรกิจหอพักก็เป็นกิจการหนึ่งที่ต้องเสียภาษี การจ่ายภาษีเรื่องที่ใกล้ตัวมาก ๆ หากยื่นข้อมูลผิดก็เสี่ยงถูกปรับ เพราะฉะนั้นแต่สำหรับเจ้าของหอพักมือใหม่ที่กำลังวางแผนจ่ายภาษีเร็ว ๆ นี้ อยากรู้ว่าต้องเตรียมข้อมูลอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ

5 ขั้นตอนก่อนยื่น “ภาษีหอพัก”

1.เก็บข้อมูลรายรับและค่าใช้จ่ายภายในหอพัก

จัดระเบียบข้อมูลรายรับและค่าใช้จ่าย ก่อนอื่น คุณต้องทราบรายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจอย่างชัดเจน จำนวนห้องพัก อัตราค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ควรถูกบันทึกอย่างละเอียดถี่ถ้วน การจัดเก็บข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถคำนวณรายได้สุทธิได้อย่างถูกต้อง

2.แยกประเภทรายได้ตามกฏหมาย

ภาษี รายได้ 8 ประเภท เงินได้พึ่งประเมิน

แยกประเภทรายได้ตามกฎหมาย รายได้จากการให้เช่าหอพักจัดอยู่ในประเภทรายได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5) ของประมวลรัษฎากร ในขณะที่รายได้จากการให้บริการอื่นๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ จะจัดเป็นกำไรจากกิจการตามมาตรา 40(8) การแยกประเภทรายได้อย่างถูกต้องจะช่วยให้คุณคำนวณภาษีได้อย่างเหมาะสม

3.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

พิจารณาการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) หากธุรกิจของคุณมีรายรับเกินกว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี คุณอาจต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) การเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้เช่าหอพักเป็นสิ่งที่ต้องกระทำตามกฎหมาย ดังนั้น คุณควรทำความเข้าใจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติอย่างถูกต้อง

4.ควรมีบัญชีธนาคารแยกสำหรับรายรับและรายจ่ายเฉพาะ

จัดทำบัญชีแยกต่างหาก เพื่อให้การบริหารจัดการและการคำนวณภาษีง่ายขึ้น เราขอแนะนำให้คุณจัดทำบัญชีธนาคารแยกต่างหากสำหรับธุรกิจหอพัก นอกจากนี้ การเก็บหลักฐานใบเสร็จรับเงินและเอกสารทางบัญชีต่างๆ ไว้อย่างเป็นระเบียบจะช่วยให้กระบวนการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเป็นไปโดยราบรื่น

5.ปรึกษานักกฏหมายหรือพนักงานบัญชีชำระภาษี

ศึกษากฎหมายและขั้นตอนการยื่นแบบฯ และชำระภาษีอีกครั้ง ก่อนเริ่มจ่ายภาษี โดยคุณควรศึกษากฎหมายและขั้นตอนการยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา – ภาษีเงินได้นิติบุคคล ช่วงเวลายื่นแบบฯ อัตราภาษีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิธีการชำระภาษีที่ถูกต้อง สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถจ่ายภาษีได้อย่างครบถ้วน หลีกเลี่ยงปัญหาหรือโทษจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

สรุป ก่อนจะยื่นเสียภาษีหอ คนทำหอพักควรทำบัญชีที่มีรายละเอียดใครเช่าบ้าง รายได้เท่าไหร่ รายจ่ายเท่าไหร่ เพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียด แต่สำหรับหอไหนที่ใช้งานระบบบริหารจัดการหอพัก Horganice เรามีฟีเจอร์ “รายรับรายจ่าย” ที่ช่วยให้เจ้าของหอสามารถเข้าไปดูภาพรวมรายรับ รายจ่ายหอพักที่สามารถ Export ออกมาเป็นไฟล์ Excel เพื่อส่งต่อให้กับสำนักงานบัญชีทำต่อได้

Horganice ตัวช่วยบริหารงานหอพักแบบครบวงจร รู้ทุกความเคลื่อนไหวของธุรกิจ
ตอบโจทย์ชีวิตผู้บริหารยุคดิจิตอล

ทดลองใช้ฟรี 30 วัน
Share via