ทำไมต้องเก็บข้อมูลบน Cloud ก่อนที่จะทำความรู้จักกับ Cloud Storage ว่าคืออะไร เรามาทำความรู้จักกับการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆก่อน นั่นคือ Physical Storage ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลที่มีลักษณะที่สามารถจับต้องได้ เช่น การเซฟงานลง Flash drive ที่ผู้ใช้งานจำเป็นต้องพกไปใช้ที่ต่างๆ ซึ่งมีข้อเสียในการนำไปใช้นอกสถานที่ เพราะหากเราลืมก็ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เราต้องการได้ตอนนั้น ซึ่งด้วยข้อจำกัดในเรื่องการพกพา ทำให้ไม่สะดวกต่อการใช้งานในสถานที่ต่างๆ จึงทำให้เกิด Cloud Storage ขึ้น Cloud Storage คือ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบพื้นที่ออนไลน์โดยมีผู้ให้บริการ Server […]