จะย้ายออกจากห้องพัก เราต้องทำความสะอาดมั้ย ??

หนึ่งในปัญหาที่เรามักเจอกันได้บ่อย ๆ ในโลกออนไลน์ที่เจ้าของพักโพสต์ภาพตัดพ้อ เมื่อพบว่าห้องที่ให้เช่าไปได้รับคืนมาในสภาพสกปรกและไม่มีการทำความสะอาด เจ้าของบางคนเล่าว่าให้เช่าไม่นานแต่พอคืนห้องมา สภาพของห้องพักกลับไม่เรียบร้อยและ เช่น ‘ปล่อยห้องให้คนเช่ากว่า 9 ปี หลังคืนห้องพบห้องน้ำมีคราบดำฝังลึก เหมือนไม่เคยทำความสะอาด’ และ ‘เจ้าของช็อก! ปล่อยบ้านให้เช่า ได้คืนสภาพเก่าสุดสยอง’ สร้างความสะพรึงให้กับเหล่าเจ้าของหอพักและเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่ว

ภาพข่าว

https://mgronline.com/onlinesection/detail/9620000050371 https://www.msn.com/th-th/news/national/เจ้าของบ้านช็อก-ปล่อยบ้านให้เช่า-ได้คืนสภาพเก่าสุดสยอง/ar-AA13J0IQ

กฎหมายพูดถึงเรื่อง “การทำความสะอาด” ภายในหอพักไว้ว่าอย่างไร

อ้างอิงจากข้อมูลตามสัญญาเช่าทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่มีการระบุไว้ว่า ในสัญญาเช่าต้องมีการระบุถึงความรับผิดของผู้เช่าให้ชัดเจนว่าในระหว่างการเช่านั้นหากเกิดความเสียหาย สูญหายต่อทรัพย์ในกรณีใด ๆ ต้องจ่ายค่าเสียหายหรือไม่ และต้องจ่ายเท่าไหร่

ผู้ให้เช่ามีหน้าที่ต้องบำรุงทรัพย์สินนั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะแก่การใช้ประโยชน์ตามสัญญาเช่า ตลอดระยะเวลาการเช่า เช่น เจ้าของห้องเช่าต้องดูแลและซ่อมแซมทรัพย์สินที่ให้เช่า ยกเว้นการซ่อมที่มีกฎหมายหรือประเพณีกำหนดให้ผู้เช่าเป็นผู้ซ่อมเอง

และผู้เช่ายังมีหน้าที่ต้องรักษาสภาพทรัพย์สินภายในสถานที่เช่าให้เรียบร้อยตามสภาพที่ได้รับมอบมาและต้องส่งคืนในสภาพเดิม หรือซ่อมแซมให้เรียบร้อยหากชำรุด

สรุปได้ว่า “ผู้เช่าควรทำความสะอาด”

แต่ในทางปฏิบัติแล้ว เจ้าของหอพักส่วนใหญ่มักจะมีการระบุเงื่อนไขในการทำความสะอาดห้องเช่าไว้ในสัญญาเช่า ดังนั้น หากสัญญาเช่ามีการระบุให้ทำความสะอาดห้องเช่า ผู้เช่าจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว หรือหากผู้เช่าต้องการหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การหักเงินประกันตามเงื่อนไขสัญญา ฯ แนะนำให้ทำความสะอาดห้องเช่าก่อนย้ายออก เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อเจ้าของหอพัก และป้องกันไม่ให้เจ้าของหอพักหักเงินประกันจากการทำความสะอาดห้องเช่า

https://www.drthawip.com/civilandcommercialcode/081
https://www.ddproperty.com/คู่มือซื้อขาย/สัญญาเช่าทรัพย์-58289

Natanon R.

Content Writer at Horganice co. Ltd.

Share via