อยากเป็นหอพักยุคใหม่ต้องเลือกระบบจัดการหอพักให้ดี ทั้งระบบจัดการที่ทันสมัยและครอบคลุมการใช้งานทั้งเจ้าของหอพักและผู้เช่า

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกหอพักและเหตุผลที่ย้ายไปเช่าห้องพักใหม่ ในปัจจุบันทั้งในกรุงเทพในปริมณฑลหรือแม้ต่างจังหวัดเองก็มีประชากรจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และที่อยู่อาศัยไม่เพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นธุรกิจหอพักจึงมีการเจริญเติมโตมากขึ้นตามไปด้วยเพื่อตอบสนองความต้องการและจะทำอย่างไรให้ธุรกิหอพักของเราไปได้ดีและมีปัจจัยอะไรที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่าที่จะเลือกหอพักของเราและสาเหตุอะไรที่ผู้เช่าบางกลุ่มย้ายจากหอพักของเราไปหาที่ใหม่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้เช่า 1. สภาพแวดล้อม – สภาพแวดล้อมในที่นี้คือ ติดแหล่งชุมชน ใกล้ที่ทำงาน ใกล้โรงเรียน ใกล้มหาวิทยาลัย และมีห้างสรรพสินค้าหรือ ใกล้ความสะดวกสบายในการเดินทางหรือจับจ่ายใช้สอยได้ 2. ราคา – ผู้เช่าจะเปรียบเทียบราคาห้องเช่ากับรายรับแต่ละเดือนว่ามีความเหมาะสมไหมและเมื่อเทียบราคากับห้องเช่าแล้วมีความเหมาะสมเช่นกันเช่นมีราคาที่สูง ก็ต้องมีห้องที่ดี ปลอดภัย และสวยงาม เป็นต้น ด้วยเช่นเดียวกัน […]