ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีที่คนทำธุรกิจอสังหาจำเป็นต้องรู้!!

ทุกการทำธุรกิจ จำเป็นจะต้องเสียภาษี ซึ่งธุรกิจแต่ละแบบก็จะเสียภาษีที่แตกต่างกันไป แน่นอนว่า ธุรกิจอสังหา ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจหอพัก ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจอสังหาฯ ปล่อยเช่า ก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน 

ซึ่งภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจอสังหาหลักๆ จะมีอยู่ 3 ส่วน คือ ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มากขึ้นกัน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืออะไร?

คือ ภาษีที่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ จะต้องเสียให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของบ้าน ที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างใดๆ ทั้งที่ใช้และไม่ได้ใช้ประโยชน์ เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นนั้นๆ 

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีกี่ประเภท?
 • ที่อยู่อาศัย

ที่อยู่อาศัยจัดเป็นที่ดินใช้ประโยชน์ เจ้าของบ้านหลังหลัก (ผู้ที่มีชื่อบนโฉนดและทะเบียนบ้าน) ต้องเป็นผู้เสียภาษี ไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าบ้านก็ได้ ส่วนบ้านหลังอื่นๆ ให้ใช้ชื่อเจ้าของบ้านที่มีชื่อในโฉนด แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้านก็ได้

 • ที่อยู่อาศัยสำหรับใช้ประโยชน์อื่นๆ

ส่วนนี้จะเป็นอาคารที่ใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นด้วย เช่น อาคารสำนักงาน, โรงแรม, ร้านอาหาร, พาณิชยกรรม, อุตสาหกรรม เป็นต้น

 • ที่ดินรกร้าง ไม่ได้ใช้ประโยชน์

ที่รกร้างก็ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกัน กรณีที่เป็นที่ดินทิ้งรกร้าง ไม่ได้ใช้ทำประโยชน์ในปีก่อนหน้า ยกเว้นว่าจะมีกฎหมายห้ามหรือให้ทิ้งไว้เพื่อการเกษตร หรือปล่อยไว้เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

ใครบ้างที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?
 • เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • เจ้าของอาคารชุด
 • ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นทรัพย์สินของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมีอะไรบ้าง?
 1. ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท, ขนาด และการใช้ประโยชน์ หากข้อมูลไม่ถูกต้องต้องยื่นขอแก้ไขที่ท้องถิ่นทันที
 2. ตรวจสอบแบบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ ประเภท, ขนาด, ราคาประเมิน, อัตราภาษี, การใช้ประโยชน์ และค่าภาษี ว่าถูกต้องหรือไม่ หากประเมินไม่ถูกต้อง ต้องยื่นคัดค้านและอุทธรณ์
 3. ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
เมื่อไร่ที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ?
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขต ออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน ที่อยู่อาศัย ให้ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
 • ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายนของทุกปี หากมียอดภาษีเกิน 3,000 บาท จะ สามารถผ่อนนชำระได้ 3 งวด งวดละเท่าๆ กัน 
จ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ที่ไหน ?

ก่อนอื่นให้ตรวจสอบก่อนว่าพื้นที่ขึ้นกับหน่วยงานใด โดยสามารถชำระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ

 • สำนักงานเทศบาล
 • องค์การบริหารส่วนตำบล
 • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด

ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ตาม การศึกษาข้อมูลเกี่ยวภาษีเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นมากๆ เพราะสุดท้ายแล้วจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียภาษีเอง 

Horganice โปรแกรมหอพักอพาร์ทเม้นท์ ตัวช่วยดีๆ สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจ ธุรกิจหอพัก ธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ ธุรกิจอสังหาฯ ปล่อยเช่า เครื่องมือที่จะทำให้การบริหารจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ เป็นเรื่องง่าย เป็นระบบมากขึ้น ไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Share via