Machine Lending ระบบปล่อยเงินกู้ใช้ความสามารถ AI อนาคตสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ Machine Lending ระบบปล่อยเงินกู้ที่ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้การขอกู้เงินนั้นสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของการปล่อยสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ได้เลยทีเดียว การขอสินเชื่อโดยผ่านระบบ Machine Lending มีมาตั้งแต่ปี 2012 เมื่อทาง Amazon […]

8 เทรนด์ เทคโนโลยีเปลี่ยนธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ สู่ยุคดิจิตัล    ในปัจจุบันนอกจากระบบจัดการหอพักที่เข้ามาช่วยทุ่นแรง ลดต้นทุน ในการบริหารหอพักแล้ว ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาแบ่งเบาภาระในการจัดการสิ่งต่างๆ ในบริเวณหอพัก รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยให้แก่ผู้เช่า และในปี 2019 นี้ก็มีนวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาทำให้ธุรกิจหอพักก้าวสู่ยุคดิจิตัลมากขึ้น 1.Machine Lending Machine Lending ระบบปล่อยเงินกู้ที่ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้การขอสินเชื่อในวงการธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ […]

ม.44 คุมโรงแรมเถื่อนเข้าระบบ มีผลบังคับทันที! ธุรกิจปล่อยเช่า เตรียมปรับตัว เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 6/2562 เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท โดยระบุว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริตของชุมชน และจัดให้กิจการที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย มีการบริหารจัดการที่ดีและมีการตรวจสอบควบคุมโดยรัฐ แต่ปรากฏว่ามีผู้นำอาคารมาให้บริการเป็นที่พักแก่ประชาชนบ้าง ใช้บ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรมตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อหารายได้บ้าง ซึ่งกรณีเหล่านี้มีจำนวนมากกว่าสองหมื่นแห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย ข้อขัดข้องบางส่วนเนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ตามกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง และข้อกำหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมซึ่งมีจำนวนหลายพันแห่งตามจังหวัดต่าง […]

สัมมนา ติดอาวุธดิจิทัลให้หอพัก อพาร์ทเม้นท์ ยุคใหม่ สัมมนานี้เหมาะสำหรับ SMEs เจ้าของหอพัก อพาร์ทเม้นท์ หรือ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจปล่อยพื้นที่เช่า ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ 1.ข้อมูลเชิงลึก และ ทิศทาง ในธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ เพื่อช่วยในการวางแผนธุรกิจให้ดีขึ้น 2.แนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  เพื่อใช้ในการปรับตัวให้ทันในปี 2019 3. เทคนิค และ กลยุทธ […]

บีคอน วีซี นำทัพลงทุนรอบ Seed ในฮอร์แกไนซ์ สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่สร้างแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่า บีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ประกาศเป็นผู้ลงทุนหลักรอบ Seed ของฮอร์แกไนซ์ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในประเทศไทย การระดมทุนในรอบนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าตลอดจนเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0 นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ […]