บีคอน วีซี นำทัพลงทุนรอบ Seed ในฮอร์แกไนซ์ สตาร์ทอัพสัญชาติไทย ที่สร้างแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่า

บีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย ประกาศเป็นผู้ลงทุนหลักรอบ Seed ของฮอร์แกไนซ์ ซึ่งเป็นผู้นำตลาดแพลตฟอร์มการบริหารจัดการพื้นที่เช่าในประเทศไทย การระดมทุนในรอบนี้จะช่วยให้บริษัทสามารถขยายฐานลูกค้าตลอดจนเพิ่มบริการใหม่ ๆ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยให้เข้าสู่ยุคดิจิตอล 4.0

นายธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บีคอน วีซี ได้ลงทุนรอบ Seed ในบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด (Horganice) ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพที่เป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการพื้นที่เช่า เช่น อพาร์ทเม้นท์ หอพัก แผงเช่าในตลาด ซึ่งการลงทุนครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสนับสนุนด้านเงินทุนแก่ฮอร์แกไนซ์เพื่อใช้พัฒนาเทคโนโลยีให้มีความสามารถและก้าวหน้าขึ้นแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ดีในการต่อยอดความร่วมมือระหว่างฮอร์แกไนซ์กับทางธนาคารกสิกรไทย ในการขยายฐานบริการของฮอร์แกไนซ์ในกลุ่มลูกค้าของธนาคาร รวมทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับลูกค้าฮอร์แกไนซ์ อาทิ ระบบการชำระเงิน โดยเฉพาะในต่างจังหวัด ซึ่งเป็นฐานลูกค้าของฮอร์แกไนซ์ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การลงทุนในฮอร์แกไนซ์ครั้งนี้นับเป็นการลงทุนโดยตรงครั้งที่ 7 และเป็นการลงทุนในรอบ Seed ครั้งแรกของบีคอน วีซี

โดยที่ผ่านมาได้ทำการลงทุนใน Jitta สตาร์ทอัพสัญชาติไทยด้านเทคโนโลยีการบริหารการลงทุน (Wealthtech) รวมถึง InstReM สตาร์ทอัพชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้านบริการโอนเงินระหว่างประเทศ และ Grab ยูนิคอร์นสตาร์ทอัพด้านบริการการขนส่ง (Ride hailing) และบริการทางการเงิน (Fintech)

 

นายธนวิชญ์ ต้นกันยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับธนาคารกสิกรไทยที่ดีเสมอมา และรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมมือในทำงานร่วมกันหลายโครงการเพื่อสร้างคุณค่าต่อลูกค้าทั้งสองฝ่าย พันธกิจของเราคือการนำการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเข้าสู่โลกดิจิทัลในยุคใหม่ และทำให้ทั้งผู้เช่าและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ใช้ชีวิตได้อย่างไม่มีความกังวลใจ เม็ดเงินลงทุนจากบีคอนวีซีในรอบนี้จะช่วยให้ทีมเราสามารถก้าวเดินต่อและทำตามคำมั่นสัญญาและเดินข้าใกล้พันธกิจของเรามากยี่งขึ้น

ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยซึ่งเป็นผู้นำด้านดิจิทัล แบงกิ้ง จะช่วยให้ฮอร์แกไนซ์สามารถนำเสนอบริการด้านการเงินให้กับผู้เช่า ผู้ดูแล และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างง่ายดาย ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ทำงานร่วมกับทางธนาคารในส่วนของการชำระเงิน (จ่ายบิล) และการให้สินเชื่อไปแล้ว นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการนำองค์ความรู้เรื่องการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปให้บริการกลุ่มธุรกิจ SME ทั่วประเทศไทยอีกด้วย

ปัจจุบันบริษัทให้บริการกับอสังหาริมทรัพย์กว่า 3,000 อาคาร ครอบคลุมมากกว่า 130,000 ห้องในเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย

บริษัทได้ก่อตั้งขึ้นโดยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเคยได้รับรางวัลจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น รางวัลชนะเลิศการประกวดนำเสนอแผนธุรกิจจากงาน Startup Thailand จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 ฮอร์แกไนซ์เริ่มต้นธุรกิจจากการให้บริการซอฟต์แวร์การบริหารจัดการหอพักมหาวิทยาลัยแก่เจ้าของหอพัก ก่อนที่จะขยายธุรกิจและการให้บริการไปถึงโซลูชั่นส์ฮาร์ดแวร์ Internet of Things (IoT) ตลอดจนลูกค้ากลุ่มหอพัก โรงพยาบาล และตลาดห้องเช่าอีกด้วย

ทั้งนี้ ฮอร์แกไนซ์ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 เป็นผู้ให้บริการทั้งซอฟแวร์การบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์และฮาร์ดแวร์ระบบอัตโนมัติต่างๆ ที่ช่วยในการลดต้นทุนการจัดการและอำนวยความสะดวกให้เจ้าของหอพักสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพ ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินธุรกิจ ฮอร์แกไนซ์ได้รับการตอบรับจากผู้ใช้ด้วยดีเสมอมา

 

 

Share via