Cloud Digital Meter

ทุกวันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และรวดเร็ว จนทำให้เกิดเทคโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้บริโภค แต่ข้อเสียคือบางนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอาจจะทำให้ผู้บริโภคเกิดความไม่เข้าใจ หรือยังไม่รู้จักรายละเอียดเกี่ยวกับนวัตกรรมเหล่านั้นเท่าที่ควร วันนี้เราขอแนะนำนวัตกรรม Cloud Digital Meter ทุกคนคงเคยได้ยินเกี่ยวกับ “Digital Power Meter” โดย Digital Power Meter นั้นมีความสามารถในการวัดปริมาณทางไฟฟ้าได้หลายประเภทในตัวเดียว และยังสามารถแสดงค่าไฟฟ้านี้ออกเป็นตัวเลขที่ชัดเจน มีความแม่นยำในระดับจุดทศนิยมที่สามารถแสดงค่าโดยไม่ใช้การอ่านวิเคราะห์ด้วยคน และ Digital Power Meter สมัยใหม่นี้สามารถแสดงผลในรูปแบบกราฟฟิคได้ ทำให้เห็นความแตกต่างของข้อมูลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น วัดการขยายกระแสตรงของทรานซิสเตอร์

โดยนวัตกรรมของ Digital Meter ก็ไม่หยุดเพียงเท่านี้ เพราะในปัจจุบันบริษัท Creative Power เป็นบริษัทที่ได้พัฒนา Digital Power Meter ไปสู่ Cloud Digital Meter สามารถใช้ได้เต็มรูปแบบ นอกจากจะสามารถวัดค่าไฟฟ้าได้หลากหลายรูปแบบแล้ว จุดเด่นของ Cloud Digital Meter นั้นคือ การทำงานของ Cloud นั่นเอง (สามารถอ่านบทความเกี่ยว Cloud ได้ที่ “ทำไมต้องเก็บข้อมูลบน Cloud”) กล่าวคือ Cloud Digital Meter สามารถเรียกดูข้อมูลมิเตอร์ได้จากที่ไหน หรือเมื่อไรก็ได้ รวมทั้งยังเก็บบันทึกข้อมูลประวัติไว้บน Cloud สำหรับดูย้อนหลังได้

สำหรับ Cloud Digital Meter นั้นเหมาะสำหรับเจ้าของกิจการหอพักที่ใช้งานระบบ Horganice เพราะเลขมิเตอร์จะถูกส่งเข้ามายังระบบ Horganice ได้โดยอัตโนมัติ ไม่ว่ากิจการจะมีขนาดเท่าไหน ไม่ว่าจะมีเพียง  1 อาคาร หรือ 100 อาคาร หอพักจะอยู่หลายสถานที่ หลายจังหวัด ระบบบริหารหอพักจะได้ข้อมูลเลขมิเตอร์ของทุกห้อง และสามารถทราบข้อมูลทั้งปัจจุบัน และอดีตเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการ รวมทั้งสามารถวางแผนในการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายให้เกิดกำไรสูงสุดแก่หอพัก

        นอกจากนี้ข้อดีของ Cloud Digital Meter คือทำให้เจ้าของหอพักเกิดความสะดวกรวดเร็ว ด้วยคุณสมบัติของการทำงานเป็นระบบแบบดิจิตอล ทำให้การอ่านข้อมูลไฟฟ้า สะดวก ใช้เวลาน้อยมาก อีกทั้งวิธีในการอ่านข้อมูลก็เป็นแบบเครือข่ายออนไลน์จะมีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้มากกว่าการเดินจดเลขมิเตอร์แบบเดิมๆ เนื่องจากเป็นแบบดิจิตอล และสิ่งที่สำคัญที่เจ้าของหอพักควรให้ความสำคัญคือ ความคุ้มค่าในการลงทุนเปลี่ยนจากมิเตอร์แบบธรรมดา (จานหมุน) หรือ Digital Power Meter แบบธรรมดาเป็น Cloud Digital Meter เนื่องจากการทำงานด้วยระบบดิจิตอล เป็นการทำงาน และประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าอยู่ภายในอิเล็คทรอนิคส์ชิป ซึ่งไม่มีส่วนใด เป็นกลไกที่ต้องเคลื่อนไหว ทำให้ไม่เกิดการสึกหรอของชื้นส่วนต่างๆ เหมือนที่เกิดขึ้นกับมิเตอร์แบบธรรมดา (จานหมุน) อายุการใช้งานจึงยาวนาน และความแม่นยำอย่างสม่ำเสมอตลอดอายุการใช้งานยาวนานมากกว่า 20 ปี (สามารถขอใบเสนอราคา Cloud Digital Meter ได้ที่นี่)

อ้างอิง https://www.factomart.com/th/what-is-a-digital-power-meter.html

Share via