ไฟฟ้าในหอพัก ประหยัดไฟ

ไฟฟ้าในหอพัก พร้อมเทคนิคช่วยประหยัดไฟ

เรื่องไฟฟ้าในหอพักเป็นค่าใช้จ่ายสำคัญที่เจ้าของหอพักต้องทราบ การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ไฟ จะช่วยให้เจ้าของหอสามารถควบคุมและจัดการค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น

1. ประเภทของการใช้ไฟฟ้าในหอพัก

การใช้ไฟฟ้าในหอพัก แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่

– การใช้ไฟฟ้าส่วนบุคคล เป็นการใช้ไฟในส่วนของผู้เช่ารายคนในห้องเช่าของตัวเอง

เช่น การใช้ไฟฟ้าสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในห้องพัก เช่น แอร์ ทีวี ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

– การใช้ไฟฟ้าส่วนกลาง เป็นการใช้ไฟฟ้าสำหรับส่วนกลางของหอพัก

เช่น การใช้ไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่าง ไฟลิฟต์ สระว่ายน้ำ สนามกีฬา ฯลฯ

2. การคิดค่าไฟฟ้าในหอพัก

การคิดค่าไฟฟ้าในหอพักสามารถทำได้หลายวิธี ขึ้นอยู่กับเจ้าของหอพักและตกลงกับผู้พักอาศัยร่วมกัน ซึ่งวิธีที่นิยมใช้กัน ได้แก่

– คิดตามหน่วยไฟฟ้าที่ใช้งานจริง (ได้รับความนิยมที่สุด)

วิธีนี้เจ้าของหอพักจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกสำหรับแต่ละห้อง เพื่อให้สามารถวัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ ผลิตภัณฑ์มิเตอร์ดิจิตอล อ่านไฟแม่น)

– คิดเหมาจ่ายตามจำนวนคน (มักเกิดในหอพักนักศึกษา/หอของพนักงาน)

วิธีนี้เจ้าของหอพักจะกำหนดค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายต่อคนต่อเดือน โดยไม่คำนึงถึงปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงของผู้พักอาศัย

– คิดเหมาจ่ายตามพื้นที่ห้อง

วิธีนี้เจ้าของหอพักจะกำหนดค่าไฟฟ้าเหมาจ่ายต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยไม่คำนึงถึงจำนวนคนหรือปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริงของผู้พักอาศัย

เทคนิคประหยัดไฟฟ้าในหอพัก

ทำยังไงให้ประหยัดไฟ แม้ค่าไฟดูเหมือนจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยืดหยุ่นได้แต่จริง ๆ แล้วหอพักสามารถลดค่าใช้จ่ายกับการใช้ไฟฟ้าได้ โดยการนำเทคนิคการประหยัดไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้

ติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

เช่น เลือกใช้หลอดไฟ LED มอเตอร์ปั๊มน้ำประหยัดพลังงาน ฯลฯ

ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด

หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้หอพักต้องสูญเสียค่าไฟโดยใช่เหตุก็คือการที่อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ทำให้เกิดไฟรั่ว ส่งผลให้สูญเสียพลังงานและเกิดค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องแบกรับ

สร้างจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้าให้กับผู้พักอาศัย

เช่น ติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า จัดกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกในการประหยัดไฟฟ้า ฯลฯ

Natanon R.

Content Writer at Horganice co. Ltd.

Share via