มิเตอร์มีปัญหาการ ทำยังไง

มิเตอร์ไฟฟ้ามีปัญหา ขัดข้อง หรือเกตเวย์ออฟไลน์แก้ยังไง

ฮอร์แกไนซ์แจ้งว่ามิเตอร์เกิดระบบขัดข้อง ระบบฮอร์แกไนซ์แจ้งว่าไม่สามารถรับค่ามิเตอร์ได้ เกตเวย์ออฟไลน์ วิธีการตรวจสอบและแก้ไขเบื้องต้นทำยังไง?

  1. ตรวจสอบเบรกเกอร์ ว่ามีการนำเบรกเกอร์ห้องพักลงหรือไม่ (หากเอาลงอยู่ระบบจะขึ้นว่ามิเตอร์ขัดข้อง)
  2. สายไฟขาว-ดำ ที่อยู่ตรงมิเตอร์มีการเชื่อมต่อปกติหรือไม่
  3. เช็คระบบอินเทอร์เน็ต

ติดต่อเจ้าหน้าที่ ผ่าน line offical @horganice หรือเบอร์ 021069769

Share via