Horganice Internship Program

“เราเชื่อว่าประสบการณ์ฝึกงานที่ดีของน้องๆ จะสร้างน้องๆให้เป็นกลุ่มคนคุณภาพที่จะกลับมาช่วยเหลือประเทศชาติได้ในอนาคต”

 

เราอยากให้ Horganice เป็นมากกว่าพื้นที่ฝึกงานไปวันๆ Horagnice ออกแบบโปรแกรมการฝึกงานให้กับน้องๆนักศึกษาฝึกงาน โดย โครงการ Horganice Internship Program แบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลักในระหว่างการฝึกงาน Learning Space , Failing Space , Sharing Space และ Selling Space

 

Learning Space

“เพราะเราเชื่อว่า Idea หรือ จินตนาการที่ดี จะเกิดจากพื้นฐานความรู้ที่ดี”

Learning Space พื้นที่ของการเรียนรู้ Horganice เราจัดอบรมทักษะความรู้ที่จำเป็นให้กับน้องๆฝึกงาน โดยมีพี่ๆทีมวิทยากรจากที่ต่างๆมาให้ความรู้และเพิ่มทักษะ เพื่อให้น้องๆได้จบออกไปเป็นกลุ่มคนคุณภาพในอนาคต

Failing Space

“เพราะเราเชื่อว่า ความล้มเหลว จะสร้างต้นกล้าที่แข็งแกร่ง ล้มให้ไว แล้วไปให้ไกล”

Failing Space พื้นที่ที่จะทำให้น้องๆได้ล้ม ลุก คลุก คลาน ผ่านประสบการณ์ทำงานจริงๆ ได้เจอกับลูกค้าจริงๆ ได้ทำงานแบบ Startup จริงๆ ก่อนน้องๆจะเรียนจบจากรั้วมหาวิทยาลัย

Sharing Space

“เพราะเราเชื่อว่า การทำงานเป็นทีม และ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน คือพลังในการทำงาน”

Sharing Space พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ เรามีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างการทำงานของแต่ละทีมทำให้น้องๆได้รับความรู้นอกสายงานที่เรียนมา เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกงานในอนาคตได้ดีขึ้น

Selling Space

“เพราะเราเชื่อว่า ทักษะการขายเป็นสิ่งสำคัญ เมื่อน้องๆเรียนจบก็ต้องขายตัวเองให้เป็นเช่นกัน”

Selling Space พื้นที่สร้างนักขาย เรามีการสอนทักษะการขาย การนำเสนองาน ให้น้องๆได้ขายของจริงๆกับลูกค้า และในตอนจบโครงการ Horganice มีการจัดกิจกรรม Internship Demo Day ที่ให้น้องๆได้มานำเสนอประสบการณ์ฝึกงานในเนื้องานของตัวเอง

Location

บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) : ลง BTS อารีย์ ทางออก 4 เดินมา 400 เมตร (ตามภาพ)

บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด (เชียงใหม่) : อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) แผนที่

Join Horganice Team 

ส่ง Resume มาได้ที่ [email protected]