Machine Lending ระบบปล่อยเงินกู้ใช้ความสามารถ AI อนาคตสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์

Machine Lending ระบบปล่อยเงินกู้ที่ใช้ความสามารถของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้การขอกู้เงินนั้นสะดวก และรวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของการปล่อยสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ได้เลยทีเดียว

การขอสินเชื่อโดยผ่านระบบ Machine Lending มีมาตั้งแต่ปี 2012 เมื่อทาง Amazon ได้เปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ในโครงการเงินกู้ SMB โดยทาง Amazon ได้นำเทคโนโลยี Machine Lending มาช่วยในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ขายสินค้าในเว็ปไซต์ของ Amazon ซึ่งได้ปล่อยเงินกู้ไปมากกว่า 3000 ล้านเหรียญสหรัฐ

ที่ผ่านมา ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทยเริ่มพัฒนาระบบ Machine Lending เพื่อให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าธนาคารได้สะดวก และ รวดเร็วมากขึ้น ถ้าพูดถึงการเข้าไปขอกู้เงินกับทางธนาคาร สำหรับโครงการหอพัก หรือ โครงการอพาร์ทเม้นท์ ในแต่ละครั้งนั้น เจ้าของกิจการคงต้องใช้เวลาอย่างมากในการส่งเอกสารไปให้กับทางธนาคารเพื่อนำไปวิเคราะห์อัตราดอกเบี้ย และรอทางธนาคารการอนุมัติ แต่ถ้าเป็นระบบ Machine Lending จะทำให้ระยะเวลาในการวิเคราะห์และการอนุมัติสินเชื่อสั้นลง ทำให้การขอสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์นั้นสะดวก และ รวดเร็วมากขึ้น เนื่องจากเป็นการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาช่วยในการวิเคราะห์นอกจากนั้นยังช่วยในการลดระยะทางในการเดินทางของผู้กู้ที่ต้องมาที่ธนาคาร ผู้ขอกู้สามารถขอกู้ผ่านทาง Application ของทางธนาคารได้อย่างสะดวกมากขึ้น

โดยในประเทศไทยธนาคารกสิกรเป็นหนึ่งในธนาคารที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี Machine Lending มาใช้ โดย Application K PLUS ซึ่งสามารถอนุมัติและรับเงินเข้าบัญชีในเวลาไม่เกิน 1 นาทีเท่านั้น จึงถือเป็นอีกก้าวที่น่าจับตาของธนาคารกสิกรไทยที่รุกหนักขยายบริการบนแพลตฟอร์มที่ถือเป็นศึกทางธุรกิจที่ดุเดือดที่สุดในขณะนี้ และเชื่อว่าอีกไม่นานเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอระบบการขอสินเชื่อธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ กันอย่างแน่นอน พูดได้ว่า Machine Lending เป็นอีกหนึ่งในเทรนเทคโนโลยีปี 2019 ที่ธุรกิจหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ต้องจับมองเลยก็ว่าได้

 

 

Share via