ไฟฟ้าในหอพัก พร้อมเทคนิคช่วยประหยัดไฟที่จะช่วยให้เจ้าของหอสามารถควบคุมและจัดการค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้าในหอพักได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น