ประกันของเสียหายหอพัก
ลูกหอจะย้ายออกจากหอพักแล้วต้องหักค่าประกันห้องแต่เขาไม่ยอมรับความเสียหายทำยังไงดี?

4 เครื่องมือเคลียร์ข้อข้องใจระหว่างเจ้าของหอและผู้เช่า 🔎

เคยไหม? ลูกหอจะย้ายออกจากหอพักแล้วต้องหักค่าประกันห้องแต่เขาไม่ยอมรับความเสียหาย แม้จะคืนห้องที่ดูสะอาดเรียบร้อย ยืนยันว่าเฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพเดิมแต่พอไปตรวจสอบจริงๆ กลับพบรอยชำรุดเสียหาย ทักไปแจ้งเพื่อจะหักค่าประกันก็โดนตอบกลับว่า ‘รอยนี้มันมีมาแต่แรกแล้ว – แค่นี้ก็ต้องหักเงินด้วยเหรอ’


ปัญหาข้อพิพาทนี้เกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง สาเหตุก็มาจากการสื่อสารที่ไม่ชัดเจน ความเข้าใจผิด และความไม่ไว้วางใจกัน หรือต่างฝ่ายต่างไม่มีหลักฐานส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ

Horganice เราเข้าใจปัญหานี้ดี เพื่อดูแลหอพักของเราให้ราบรื่นและหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เราจึงขอนำเสนอ 4 ฟังก์ชั่นจากเราที่จะช่วยเคลียร์ข้อข้องใจระหว่างผู้เช่าและผู้ให้เช่า

1. ช่วยทำสัญญาเช่าที่ชัดเจน

ในการให้เช่าและขอเช่านั้น สัญญาการเช่าเป็นเอกสารสำคัญมาก ๆ เพราะเป็นสัญญาที่จะกำหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่า ดังนั้นจึงควรทำสัญญาเช่าให้ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดต่างๆ เช่น ค่าเช่า ระยะเวลาการเช่า เงินประกัน กฎระเบียบข้อบังคับในการอยู่อาศัย เพื่อลดข้อพิพาทและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นผู้เช่าควรต้องอ่านและเซ็นรับทราบทุกหน้าและต้องมีการมอบคู่สัญญาให้ผู้เช่าถือเก็บไว้ด้วย

👉 สำหรับผู้ใช้งาน Horganice สามารถเข้าไปดูสัญญาเช่าได้ที่ เมนู > ผู้เช่า > สัญญาเช่า > กรอกแบบฟอร์มสัญญา > ทำสัญญา > สั่งปริ้นท์หรือ save file ส่งให้ผู้เช่า

2. สัญญาเช่าที่ระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าเปิดดูได้ตลอด

นอกจากระบุรายละเอียดในสัญญาเช่าแล้ว ยังควรระบุสิทธิและหน้าที่ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ชัดเจน เพื่อให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างถูกต้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ให้เช่ามีสิทธิเข้าตรวจดูทรัพย์สินที่เช่าเป็นครั้งคราว แต่ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้า ส่วนผู้เช่าห้ามทำผิดกฎหมาย ห้ามทำทรัพย์สินเสียหาย หากเสียหายในกรณีใด ๆ ต้องมีการระบุมูลค่าทรัพย์สินในสัญญาให้ครบถ้วน

👉 สำหรับผู้ใช้งาน Horganice สามารถเข้าไปดูสัญญาเช่าได้ที่ เมนู > ผู้เช่า > สัญญาเช่า

3. ถ่ายรูปห้องเช่าและรายการทรัพย์สินทุกรายการก่อนให้เช่า [สำคัญมาก]

การถ่ายรูปห้องเช่าทุกมุมก่อนให้เช่า จะช่วยเป็นหลักฐานกรณีหลังเลิกเช่าว่ามีสภาพเปลี่ยนไปหรือไม่ ในกรณีที่ผู้เช่าทำความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้เช่าสามารถใช้หลักฐานนี้เรียกร้องค่าเสียหายได้

👉 สำหรับผู้ใช้งาน Horganice สามารถเข้าไปที่โปรแกรมเพื่อดูรายงานทรัพย์สินและอัพโหลดรูปถ่ายก่อนให้เช่าได้ที่ เมนู > ผู้เช่า > รายการทรัพย์สินทั้งหมด

4. มีระบบบริหารจัดการที่ดี นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในระบบบริหารจัดการ

ปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายตัวที่สามารถยกระดับการจัดการหอพัก ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในวิเคราะห์เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดได้ เช่น ใช้เครื่อง Horganice Profile Reader เพื่ออ่านข้อมูลบัตรประชาชนของผู้เช่าเพื่อป้องกันข้อมูลปลอม หรือติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าดิจิตอลเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการอ่านและบันทึกหน่วยมิเตอร์ และที่ขาดไม่ได้เลยคือโปรแกรมเก็บข้อมูลและช่วยบริหารจัดการหอพักอย่าง Horganice 🥰

นอกจากวิธีข้างต้นแล้วผู้ให้เช่าและผู้เช่าควรสื่อสารกันให้ชัดเจนและตรงไปตรงมา เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 😀

 

Contact Us
สนใจสมัครทดลองใช้งานระบบบริหารจัดการ Horganice https://app.horganice.in.th/pre-signup 
ดูสินค้าและบริการเพื่อหอพัก เช่น Horganice Profile Reader, Creative Power Digital Meter: https://marketplace.horganice.in.th/

Natanon R.

Content Writer at Horganice co. Ltd.

Share via