หอต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องจ่ายมีอะไรบ้าง?

การประกอบกิจการหอพักเป็นธุรกิจหนึ่งที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย เนื่องจากเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับที่พักอาศัยสำหรับผู้ที่มาทำงานหรือศึกษาเล่าเรียนในเมืองใหญ่ หอพักที่ดีต้องมีความสะอาด ปลอดภัย สะดวกสบาย และตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย แต่หอพักยังต้องจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกมากมายที่หลายคนอาจไม่รู้

 

ค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องจ่ายมีอะไรบ้าง

ค่าใช้จ่ายที่หอพักต้องจ่ายสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ค่าใช้จ่ายรายครั้ง และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ค่าใช้จ่ายรายครั้ง ได้แก่

 • ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติหอพัก ประกอบด้วย
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก
  • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตผู้จัดการหอพัก
 • ค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายรายเดือน ได้แก่

 • ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ภาษีเงินได้
 • ค่าบำบัดน้ำเสีย
 • ค่าขยะ
 • ค่าภาษีป้าย

Share via