กู้เงินสร้างหอพัก

กู้เงินสร้างหอพัก – อพาร์ทเมนท์ให้เช่า เตรียมตัวให้พร้อมก่อนกู้

อยาก “กู้เงินสร้างหอพัก” ต้องเตรียมตัวยังไง กู้ได้ในประเภทไหน กู้ได้นานที่สุดกี่ปี มีเกณฑ์อะไรที่ต้องพิจารณาบ้างในบทความนี้มีคำตอบ

เพราะการลงทุนกับหอพัก อพาร์ทเมนท์ หรืออสังหาฯ ปล่อยเช่า เจ้าของธุรกิจจำเป็นที่จะต้อง “มีทุนทรัพย์” ทั้งเงินก่อสร้าง เงินตกแต่งห้อง เงินจ่ายส่วนต่างและเงินสำรองไว้ดำเนินธุรกิจในกรณีที่รายรับไม่พอรายจ่าย ทำให้หลายครั้งเพื่อจะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จเราจำเป็นต้องเข้ากู้ธนาคาร

เตรียมตัวให้พร้อมก่อน กู้เงินสร้างหอพัก อพาร์ทเม้นท์ ให้เช่า

กู้เงินสร้างหอพัก กู้ได้ในประเภทไหน และกู้ได้นานที่สุดกี่ปี

การกู้เงินเพื่อสร้างหอพัก อพาร์ทเมนท์ให้เช่าคือการกู้ในกลุ่มสินเชื่อเพื่อประกอบการโดยแต่ละธนาคารก็จะมีกลุ่มที่แตกต่างกันไป โดยสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการหอพัก อพาร์ทเมนต์ และโรงแรม สามารถกู้ได้นานสุดถึง 15 ปีเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่แล้วธนาคารจะกำหนดระยะเวลากู้เอาไว้ให้อยู่ในช่วง 7-10 ปี

กู้เงินสร้างหอพัก – อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า กู้ได้มากที่สุดกี่เปอร์เซ็น

ในกรณีนี้วงเงินกู้นั้นก็มีความจำเป็นแตกต่างกันไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร บางธนาคารสามารถปล่อยกู้ได้มากถึง 100% แต่บางธนาคารกู้ได้เพียง 80% ของมูลค่าโครงการเท่านั้น ซึ่งธนาคารจะพิจาณาไปตามแต่ละกรณี

เกณฑ์ที่ธนาคารจะใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินกู้ มีอะไรบ้าง

คุณสมบัติของผู้กู้เงินสร้างหอพัก

คุณสมบัติของผู้กู้นั้นเป็นสิ่งที่ธนาคารกำหนดขึ้น มีความแตกต่างกันไปในรายละเอียดตามแต่ละธนาคาร (ควรศึกษาเงื่อนไขของทางธนาคารที่ต้องการเข้าไปกู้อีกครั้ง)

  1. ผู้กู้สามารถกู้ในนามบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจอพาร์ทเมนต์หรือโรงแรมก็ได้
  2. ผู้กู้เป็นผู้ที่มีประวัติการเงินดี และยินยอมให้ธนาคารตรวจสอบเครดิตบูโร
  3. กรณีกู้สร้างหอพัก อพาร์ทเมนต์และโรงแรม กรรมสิทธิ์ในที่ดินต้องเป็นของผู้กู้ หรือผู้เกี่ยวข้องทางตรง เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร เป็นต้น โดยจะต้องสามารถตรวจสอบสถานภาพได้ตามนิตินัย
  4. พิจารณาถึงรายได้รายเดือนขึ้นต่ำของธุรกิจตามที่ธนาคารกำหนด
  5. พิจารณารายได้ประจำ หรือรายได้จากธุรกิจอื่น หรือธุรกิจเดียวกันของผู้กู้

องค์ประกอบอื่น ๆ ของกิจการที่ธนาคารสนใจก่อนให้ “กู้เงินสร้างหอพัก”

ธนาคารจะพิจารณาจากรายรับค่าเช่าห้องพักอาศัยที่เป็นไปได้จาก การประเมินรายรับของกิจการ ถ้าเป็นหอพักจะประเมินจากการสำรวจข้อมูลของกิจการหอพักที่มีอยู่ในบริเวณใกล้เคียง อย่าง ธอส. จะกำหนดเขตพื้นที่ภายในรัศมี 10 กิโลเมตร และคิดอัตราการเช่าอยู่ที่ 80% ของจำนวนห้องพักทั้งหมด แล้วจึงหักออกด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ก็จะได้เป็นรายรับคงเหลือสุทธิ ถ้าเป็นโรงแรมก็จะพิจารณาโรงแรมในบริเวณใกล้เคียงด้วยหลักการเช่นเดียวกัน

เมื่อได้รายรับคงเหลือสุทธิออกมาแล้ว สิ่งที่จะพิจารณาลำดับต่อไปก็คือรายรับคงเหลือสุทธิจะต้องมากกว่าจำนวนเงินที่จะต้องชำระหนี้ต่องวด โดยธนาคารจะใช้อัตราส่วน DCR (Debt Coverage Ratio) เข้ามาคำนวณ โดยให้รายรับคงเหลือสุทธิเป็นเศษ และหารด้วยจำนวนเงินชำระต่องวดเป็นส่วน

1.ทำเลที่ตั้งสำคัญมากกับการกู้เงินสร้างหอพัก

พิจารณาที่ตั้งของธุรกิจโดยจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่ธนาคารกำหนดเพราะหอพัก อพาร์ทเม้นท์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะรุ่งหรือจะรอดทำเลที่ตั้งสำคัญมาก ๆ ต้องมีทางเข้าออกติดกับเส้นทางสาธารณะ หากพื้นที่ไม่ติดเส้นทางสาธารณะก็ต้องทำให้ติดสาธารณะอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้มีการรอนสิทธิ์ของเส้นทางสาธารณะนั้น

2.ความสามารถในการแข่งขัน

โครงการต้องมีความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว เช่น โครงการอื่น ๆ ในบริเวณใกล้เคียง ผู้ประกอบการต้องมองหาช่องทางที่จะลดช่องว่างในการแข่งขันให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงสัดส่วนเงินกู้และเงินลงทุนต้องไม่สูงเกินไป

3.ความสามารถในการบริหารของเจ้าของหอพักที่ต้องการกู้สร้างหอพัก

พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจของผู้กู้ ในการทำหอพักและอพาร์ทเม้น แม้จะดูไม่ใช่งานที่ยุ่งยากแต่ในทางปฎิบัติแล้วมันมีรายละเอียดจุกจิกมากมายในการดูแลและการบริการจัดการ และที่สำคัญเลยคือ ‘สายป่าน’ หรือทุนทรัพน์สะสมอื่นของเจ้าของหอพักว่ามีมากพอที่จะดำเนินธุรกิจของตัวเองต่อไหมหากเกิดวิกฤตที่ไม่คาดฝัน

4.ใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

ใบอนุญาตสำคัญมากสำหรับการ “กู้สร้างหอพัก” เพราะเป็นข้อมูลที่แน่นอนและจำเป็นโดยธนาคารจะพิจารณาและยึดข้อมูลจากตรงนี้เป็นหลัก เช่น ใบอนุญาตใบก่อสร้างอาคารฯ สาธารณูปโภคที่พื้นที่ที่โครงการตั้งอยู่ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า ถนน

5.ผลประโยชน์อื่น ๆ

นอกจากจะสร้างรายได้ค่าตอบแทนให้ธนาคารแล้ว ธนาคารอาจจะมองหาช่องทางอื่น เช่น ทำเลเหมาะกับเป็นจุดวางตู้กดเงินสด หรือ ATM ของธนาคารได้หรือไม่ ซึ่งธนาคารอาจจะนำเรื่องนี้มาเป็นข้อต่อรองในการลดดอกเบี้ยให้กับผู้กู้

สรุปแล้ว กู้เงินสร้างหอพัก ได้ไหม?

สรุปแล้วกู้เงินสร้างหอพักสามารถทำได้ แต่การจะกู้เงินนั้นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีโปรไฟล์และเครติดที่ดีเพื่อทำให้ธนาคารวางใจและพิจาณาให้กู้เพื่อประกอบธุรกิจดังกล่าว

บริหารหอพักในกำมือด้วย Horganice เทคโนโลยีหอพักเพื่อคนทำหอ

โปรแกรม Horganice เป็นโปรแกรมบริหารหอพักสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย

  • ใช้ระบบ Cloud ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
  • ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลจะหายไป เพราะเรามีทีม Developer ดูแลข้อมูลและสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
  • ข้อมูลไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
  • * ฮอร์แกไนซ์ไม่ได้มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่เราอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โดยการที่ผู้ใช้สามารถ export หน้าบัญชีออกไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ง่ายในการรวบรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายได้)

ฮอร์แกไนซ์เราเข้าใจถึงปัญหาที่เจ้าของหอพักต้องเจอเป็นอย่างดี เรามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบพื้นที่เช่าทั้งห้องเช่า บ้านเช่า หอพักและอพาร์ทเมนต์ตั้งแต่ขนาด 3-4 ห้องไปจนถึง 600 ห้อง ตลอดระยะเวลาฮอร์แกไนซ์ได้มีการปรับปรุงและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

สมัครใช้งาน Horganice ฟรี

Share via