สัญญาเช่าหอพัก - ห้องเช่า หรือที่อยู่อาศัยในปี 2024 ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง - ตัวอย่าง

สัญญาเช่าหอพัก – ห้องเช่า หรือที่อยู่อาศัยในปี 2024 ต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง – ตัวอย่าง

สัญญาเช่าหอพัก – ห้องเช่า หรือที่อยู่อาศัย เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกข้อตกลงระหว่างผู้ให้เช่าและผู้เช่า ระบุถึงรายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่า ค่าเช่า ระยะเวลาเช่า และสิทธิหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย สัญญาเช่าที่ถูกต้องตามกฎหมายควรมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้

1.ข้อมูลของคู่สัญญาจำเป็นมาก

สัญญาเช่าควรระบุข้อมูลของคู่สัญญาอย่างชัดเจน ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน หรือเอกสารแสดงตัวตนอื่นๆ

2.ทรัพย์สินที่เช่า

สัญญาเช่าควรระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่เช่าอย่างชัดเจน ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ที่มีภายในห้องเช่า และสิ่งอำนวยความสะดวกที่มาพร้อมกับพื้นที่เช่าอย่างละเอียด

*ควรมีการถ่ายรูปทรัพย์สินก่อนเข้าพัก

3.ค่าเช่าและช่องทางการชำระเงิน

สัญญาเช่าควรระบุอัตราค่าเช่า ค่าเช่าล่วงหน้า ค่าประกันทรัพย์สิน และวิธีการชำระค่าเช่า

4.สัญญาเช่าหอพัก ต้องระบุระยะเวลาเช่า

สัญญาเช่าควรระบุระยะเวลาเช่าที่ชัดเจน หากเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่หากเป็นสัญญาเช่าระยะยาวเกิน 3 ปี หรือกำหนดตลอดอายุของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า จำเป็นต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

5.สิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาต้องระบุใน สัญญาเช่า

สัญญาเช่าควรระบุสิทธิหน้าที่ของคู่สัญญาอย่างชัดเจน เช่น สิทธิของผู้ให้เช่าในการเรียกเก็บค่าเช่า สิทธิของผู้เช่าในการเข้าใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่เช่า หน้าที่ของผู้เช่าในการชำระค่าเช่า หน้าที่ของผู้ให้เช่าในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่เช่า เป็นต้น

ตัวอย่างสัญญาเช่าหอพัก – ห้องเช่า หรือที่อยู่อาศัย Download HorganiceOwner (สำหรับเจ้าของหอพัก) เพื่อทดลองใช้และดูตัวอย่างสัญญา ใช้ฟรีทุกฟังก์ชั่น 30 วัน

Horganice Owner ระบบบริหารจัดการหอพักอพาร์ทเม้นท์ แอปพลิเคชั่นที่เหมาะกับเจ้าของธุรกิจหอพักอพาร์ทเม้นท์และพื้นที่ปล่อยเช่า ลดเวลาการจัดการหอพักอพาร์ทเม้นท์ในแต่ละเดือน

Natanon R.

Content Writer at Horganice co. Ltd.

Share via