วิธีสื่อสารกับผู้เช่าแต่ละเจน horganice

วิธีสื่อสารกับผู้เช่าแต่ละ Gen คุยยังไง เพิ่มประสิทธิภาพให้หอพักด้วยการสื่อสารที่ดี?

หลายท่านคงเคยได้ยินการแบ่งแยกกลุ่ม Generation หรือที่เรียกสั้นๆว่า Gen คือ การแบ่งกลุ่มประชากรตามหลักประชากรศาสตร์ (Demography) ที่แบ่ง Gen ตามช่วงปีเกิด หลายคนใช้เรื่องนี้ด้านการเจาะกลุ่มทางการตลาด แต่สำหรับเจ้าของหอพักแล้วเราต้องรู้เพื่อ “สื่อสารกับผู้เช่า” แต่ละ Gen ให้มีประสิทธิภาพ

Read more: สื่อสารกับผู้เช่า แต่ละ Gen ให้มีประสิทธิภาพ

วิธีแบ่ง Generation ตาม พ.ศ. ที่เกิด

ปัจจุบันนี้​ โลกใบที่เราอยู่มีคนกลุ่มหลัก ๆ อยู่ 5 Gen คือ Gen B, Gen X, Gen Y, Gen Z และ Gen Alpha ซึ่งคนรุ่นมีข้อดีและลักษณะพิเศษที่แตกต่างกัน

สื่อสารกับผู้เช่า Gen B (Baby Boomer Generation)

Boomer คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2489-2507 (1946-1964) พื้นฐานทางพฤติกรรมทางสังคมคนกลุ่มนี้เกิดขึ้นมาหลังสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง เมื่อสงครามสงบลงก็เลยกลับมาแต่งงานแล้วรีบมีลูกกันยกใหญ่ จนในช่วงระหว่างปี 1946 – 1964 มีประชากรเกิดใหม่บนโลกเยอะขึ้นจนเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Gen Boomer
ลักษณะนิสัยของ คนกลุ่ม Boomer

Baby Boomer เติบโตขึ้นมาด้วยการรับรู้ความยากลำบากของพ่อแม่ เพราะพวกเขาต้องสานต่อความยากลำบากของพ่อแม่ด้วยการเป็นคนที่มีชีวิตเพื่อการทำงาน เคารพกฎเกณฑ์ กติกา อดทนให้ความสำคัญกับผลงานแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าจะประสบความสำเร็จ ทั้งยังมีแนวคิดที่จะทำงานหนักเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัว มีความทุ่มเทกับการทำงานและองค์กรมาก ให้ความสำคัญของครอบครัวรองลงมาจากงาน

สื่อสารกับผู้เช่า Gen X

Gen X คือ กลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2508-2522 (1965-1981) คนกลุ่มนี้ก็คือลูกหลานของพวกเจน Boomer ในช่วง พ.ศ.2508-2522 เทรนด์ในระหว่างที่พวกเขาเติบโตจะเป็นเทรนด์ของการมีสันติภาพ เป็นช่วงที่มีความมั่งคั่งขยายไปทั่วโลก และแนวความคิดคุมกำเนิดพร้อมทั้งยาคุมกำเนิดเกิดมีขึ้นมากมาย จำนวนการเกิดของเด็กช่วงนี้จึงลดลงมาก บางทีก็เรียกพวกนี้ว่า Baby Bust Generation (Bust นี่ตรงกันข้ามกับบูม)

ลักษณะนิสัยของ คนกลุ่ม Gen X

เด็กกลุ่มนี้เติบโตมากับการได้เห็นพ่อแม่ต้องทุ่มเททำงานหนักและเคร่งเครียด ทำให้คน Gen นี้มีลักษณะที่ตรงข้ามกับพ่อแม่คือไม่ต้องการอะไรที่เป็นทางการและมีเกณฑ์มากจนเกินไป คน Gen X จึงเป็นกลุ่มคนรุ่นที่มีความเข้มแข็งเพราะต้องรับมือกับพ่อแม่ และปรับตัวได้ง่าย พวกเขามีความคิดเป็นระบบ และมีความรับผิดชอบสูงในการทำงาน

สื่อสารกับผู้เช่า Gen Y

Gen Y หรือ Millennials เป็นกลุ่มคนที่เกิดระหว่างปี พ.ศ.2523-2543 (1982-2000) ใน Gen Y นี้พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่โตมาพร้อมกับการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกเข้าสู่ยุคดิจิตอล มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้คอมพิวเตอร์-อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีไอที

ลักษณะนิสัยของ คนกลุ่ม Gen Y

Gen Y อยู่ตรงกลางระหว่าง Gen Boomber และ Gen X กล่าวคือพวกเขาได้มองเห็นคนที่มีค่านิยมต่างกันอยู่ในบ้านทั้งปู่ย่า ตายายที่เคร่งเครียดและพ่อแม่ที่พยายามจะหนีออกจากกรอบ
ทำให้มีลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่ชอบแสดงออก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ไม่ชอบอยู่ในกรอบและไม่ชอบเงื่อนไข ต้องการความชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของตน คนกลุ่มนี้มักจะมีความความสามารถในการทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร และยังสามารถทำงานหลายๆ อย่างได้ในเวลาเดียวกัน

วิธีสื่อสารกับผู้เช่า Gen Z

Gen Z คือ คนที่เกิดหลัง พ.ศ. 2541-2565 (2001-2024) กลุ่ม Gen Z เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อแก่การเรียนรู้ ทำให้คนกลุ่มนี้มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว เพราะพ่อแม่ใช้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวัน


Gen Z นับว่าเป็นกลุ่มคนอีกรุ่นที่กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทในสังคม เด็กรุ่นนี้จะได้เห็นภาพพ่ออยู่บ้าน แม่ไปทำงาน หรือเติบโตมากับการมีพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่าคนในรุ่นอื่น คนกลุ่มนี้ชอบที่จะใช้งานและอยู่กับเทคโนโลยี มีความคุ้นเคยกับการใช้งานอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เป็นกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีมุมมองที่หลากหลายและเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สื่อสารกับผู้เช่า


ทีนี้ถ้าเราต้อง “สื่อสารกับผู้เช่า” แต่ละ Genneration เราต้องเตรียมยังไงบ้าง

1.มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย

เห็นได้จาก Infographic ด้านบนที่แต่ละเจนก็จะมีช่องทางการติดต่อหลักที่ต่างกันไปสำหรับหอพักแล้ว อันดับแรกเราควรมีช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อให้การสื่อสารกับหอพักมีประสิทธิภาพ ผู้จัดการหอพักควรเปิดให้มีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เช่าสามารถติดต่อหอพักได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว


นอกจากนี้ หอพักควรสื่อสารกับผู้เช่าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่จำเป็น เช่น กฎระเบียบของหอพัก กิจกรรมต่างๆ ของหอพัก และข้อเสนอพิเศษ เป็นต้น การสื่อสารที่ดีจะช่วยให้ผู้เช่ารู้สึกได้รับความใส่ใจและเข้าใจจากหอพัก ซึ่งจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้เช่าและหอพัก

2.แนวทางการสื่อสารที่ดีสำหรับหอพัก

 • ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือภาษาที่ไม่เป็นทางการจนเกินไป
 • ใช้ภาษาที่สุภาพและเหมาะสม ให้ความสำคัญกับมารยาทในการติดต่อสื่อสาร
 • ให้ข้อมูลครบถ้วนและชัดเจน เพื่อให้ผู้เช่าเข้าใจข้อมูลที่ต้องการทราบได้อย่างถูกต้อง
 • การสื่อสารที่ดีกับหอพักเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้หอพักดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้เช่า

“ผู้เช่าติดต่อยาก บางทีแจ้งอะไรไปก็ไม่รู้ว่าเห็นข้อความไหม” 😅

ลดช่องว่างระหว่าง Generation ด้วยโปรแกรมจัดการหอพัก อพาร์ทเม้นท์ Horganice ให้การจัดการหอพักง่ายขึ้น ลดการใช้กระดาษ ส่งข้อมูลถึงผู้เช่าได้เร็วขึ้น

 • แจ้งซ่อม แจ้งย้ายติดต่อกันง่ายผ่านแอป
 • มีฟังก์ชั่นแจ้งเตือนช่วยเก็บเงินค่าเช่า, แจ้งรับพัสดุ
 • โปรแกรมภาษาไทย ใช้งานง่าย
 • ใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการ Window, iOS, Android

บริหารหอพักในกำมือด้วย Horganice เทคโนโลยีหอพักเพื่อคนทำหอ

โปรแกรม Horganice เป็นโปรแกรมบริหารหอพักสัญชาติไทยที่พัฒนาโดยคนไทย

 • ใช้ระบบ Cloud ที่ดีที่สุดเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องข้อมูลจะหายไป เพราะเรามีทีม Developer ดูแลข้อมูลและสำรองข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 • ข้อมูลไม่ถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่ 3 โดยที่ไม่ได้รับความยินยอม
 • * ฮอร์แกไนซ์ไม่ได้มีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากร แต่เราอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้โดยการที่ผู้ใช้สามารถ export หน้าบัญชีออกไปเป็นไฟล์ Excel เพื่อให้ง่ายในการรวบรวมข้อมูลรายรับ – รายจ่ายได้)

ฮอร์แกไนซ์เราเข้าใจถึงปัญหาที่เจ้าของหอพักต้องเจอเป็นอย่างดี เรามีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาระบบพื้นที่เช่าทั้งห้องเช่า บ้านเช่า หอพักและอพาร์ทเมนต์ตั้งแต่ขนาด 3-4 ห้องไปจนถึง 600 ห้อง ตลอดระยะเวลาฮอร์แกไนซ์ได้มีการปรับปรุงและอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ ๆ อยู่เสมอเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากที่สุด

สมัครใช้งาน Horganice ฟรี

อ่านบทความเพื่อคนทำหอ

Natanon R.

Content Writer at Horganice co. Ltd.

Share via