ผู้เช่าอายุน้อยหนึ่งในห้าคิดว่าพวกเขาจะไม่มีทางเป็นเจ้าของบ้านได้ สอดคล้องสถิติแห่งชาติพบว่า Gen Y และ Gen Z น่าจะมีปัญหาเรื่องการบริหารจัดการการเงินส่วนบุคคล