ต่อไปนี้เทรนการรักษ์สิ่งแวดล้อมจะไม่เป็นเพียงแค่คำพูดอีกต่อไป

เทรนการรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนในสังคมปัจจุบันหันกลับมาให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เราสามารถช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างง่ายๆ เช่น การใช้แนวคิด Zero Waste โดย Zero waste เป็นปรัชญาที่ส่งเสริมการหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ใหม่เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นให้เหลือน้อยลง

โดยแนวทางการปฏิวัติให้สังคมกลายเป็นสังคม Zero waste นั้นสามารถเริ่มได้ง่ายๆ จากตัวเราเอง เช่น การลดใช้กระดาษ การพกแก้วน้ำ หรือหลอดเป็นของตัวเอง การทานอาหารในแต่ละมื้อให้หมด การใช้ผ้าเช็ดหน้าแทนกระดาษทิชชู่ การแยกขยะ รวมทั้งการ Say no to Plastic

ทุกวันนี้ทางร้านค้าปลีกเองก็ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในเรื่องการ Say no to Plastic มีทั้งการให้ point สำหรับคนที่ไม่รับถุงพลาสติก ไปถึงการเก็บเงินสำหรับที่ต้องการใช้ถุงพลาสติก

และอีกหนึ่งวิธีการรักสิ่งแวดล้อมที่มีการรณรงค์กันมาเป็น 10 ปีแล้ว แต่มีส่วนน้อยในประเทศไทยที่ทำกันอย่างจริงจัง นั่นคือ การแยกขยะ ดังนั้นวันนี้เราขอนำเสนอการแยกขยะที่ถูกต้องอย่างง่ายๆ ว่าวิธีการแยกขยะที่ถูกต้องคืออย่างไร และทุกคนควรเข้าใจสีของถังขยะแต่ละสีที่แทนประเภทของขยะแต่ละประเภท ถังขยะจะมีทั้งหมด 4 สี โดยแต่ละสีก็หมายถึงขยะคนละประเภท 1 สีเหลือง = รีไซเคิล 2. สีฟ้า = ขยะทั่วไป 3. สีเขียว = ขยะอินทรีย์ 4. สีแดง = ขยะอันตราย

รวมทั้งอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเจ้าของหอพักที่ต้องการรับความสะดวกสบายในการบริหารหอพัก และรักษ์สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันเราขอเสนอบริการ Bill Payment ที่จะช่วยให้คุณลดการใช้กระดาษมากยิ่งขึ้น เพราะการออกบิลกระดาษเพื่อไปเสียบตามห้องจะไม่จำเป็นอีกต่อไป

ไม่ว่าเทรนการรักษ์สิ่งแวดล้อมจะถูกพูดถึง หรือจะมีการรณรงค์กันขนาดไหนก็ตาม แต่ถ้าหากว่าคนยังไม่ใส่ใจในการรักษ์สิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นก็ไม่มีประโยชน์อะไร ถึงแม้ว่าจะใช้แนวคิดใดเพื่อเข้ามาช่วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่คนยังไม่เห็นถึงความสำคัญ และลงมือปฏิบัติตาม แนวคิดเหล่านั้นก็จะเป็นเพียงแค่ตัวหนังสือต่อไป

 

 

Share via