พระพิฆเนศ ปางไหนเหมาะกับการนำมาตั้งบูชาในหอพัก

พระพิฆเนศปางไหนเหมาะกับการนำมาตั้งบูชาในหอพัก

พระพิฆเนศ Bhakti Ganapati (भक्ति गणपति) หรือ กานาพาทิ หรือ กาเนศเป็นเทพเจ้าฮินดูองค์หนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นที่รัก ที่สักการะและศรัทธาของผู้คนทั่วโลก มีความเชื่อกันว่าพระองค์เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงและเทพเจ้าแห่งความสำเร็จในศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู

ในความเชื่อศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู เมื่อจะประกอบพิธีต่าง ๆ ทางศาสนา หรือมีการสืบทอดเล่าเรียนวิชาความรู้ใด ๆ จะต้องบูชาและทำความเคารพต่อองค์พระพิฆเนศก่อน เพื่อขอความสำเร็จให้กิจการและการเรียนนั้น ๆ

พระพิฆเนศมีกี่ปาง

พระพิฆเนศ มีทั้งหมด 32 ปาง ซึ่งแต่ละปางก็จะมีจุดประสงค์ในการบูชาที่ต่างกันออกไป ความหมายของการอวตารขององค์พระพิฆเนศสัมพันธ์กับพลังและสอดคล้องกับหลักคำสอนในคัมภีร์ ซึ่งสะท้อนคุณลักษณะ พลัง และบทบาทของพระพิฆเนศในด้านต่างๆ ทั้งในเชิงสัญลักษณ์ รูปลักษณ์ ท่าทาง ดังนั้น ทั้ง 32 ปางอวตารของพระพิฆเนศจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อ ตำนาน และความต้องการของผู้บูชาเข้าด้วยกัน เพื่อให้พระพิฆเนศสามารถช่วยเหลือผู้คนได้อย่างครอบคลุมทุกสถานการณ์ชีวิต

วิธีการบูชาและเตรียมของบูชาพระพิฆเนศ

พระพิฆเนศเป็นเทพที่เป็นที่นับถือไปทั่วโลก ดังนั้น การถวายเครื่องบูชาจึงอาจแตกต่างกันออกไปตาม สิ่งแวดล้อม สภาวะทางสังคม แต่สิ่งที่สำคัญก็คือ “ไม่นำเนื้อสัตว์ทุกชนิด มาเป็นเครืองสักการะ”

เครื่องของบูชา “พระพิฆเนศ”

ในการไหว้พระพิฆเนศ ควรประกอบไปด้วย น้ำสะอาด นมรสจืด หรือโยเกิร์ตรสธรรมชาติ ดอกบัว ดอกดาวเรือง ดอกกุหลาบ ผลไม้มงคล เช่น กล้วย มะพร้าว อ้อย สับปะรด ส้ม ขนมหวาน เช่น ขนมลาดูโมทกะ ข้าวเปล่า ธูป 9 ดอก เทียน 2 เล่ม

ข้อห้ามในการบูชา “พระพิฆเนศ

  • ห้ามบูชาพระพิฆเนศในที่สกปรก มีกลิ่นเหม็น
  • ห้ามบูชาพระพิฆเนศในที่ที่มีเสียงดัง
  • ห้ามบูชาพระพิฆเนศด้วยของที่ไม่ดี
  • ห้ามบูชาพระพิฆเนศด้วยเนื้อสัตว์ทุกชนิด

พระพิฆเนศปางไหนเหมาะกับการนำมาตั้งบูชาในหอพัก

หากคุณกำลังมองหาองค์พระพิฆเนศปางพิเศษที่จะนำพาสู่ชีวิตที่สงบสุขและประสบความสำเร็จ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบธุรกิจ การทำงาน หรือการดำรงชีวิตประจำวัน พระพิฆเนศ ปาง “พระภักติคณปติ” อาจเป็นคำตอบที่คุณกำลังมองหา

พระภักติคณปติ (Bhakti Ganapati) เป็นปางของพระพิฆเนศที่สื่อถึงความบริสุทธิ์ใจ ศรัทธาอันแน่วแน่ และการแสวงหาสิ่งดีงามในชีวิต รูปลักษณ์ขององค์พระพิฆเนศปางนี้คือพระองค์จะมีสีขาวบริสุทธิ์ดั่งพระจันทร์เต็มดวง พระหัตถ์ทรงถือของสัญลักษณ์อันเป็นมงคล อาทิ ดอกไม้ ผลไม้ และอาหารหวาน

มีความเชื่อกันว่าการบูชาพระภักติคณปตินี้ ผู้ศรัทธาจะขอให้สิ่งที่หวังปรารถนาในชีวิตสำเร็จลุล่วง ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสมหวัง หรือแม้แต่การหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เหมาะสำหรับผู้ที่แสวงหาความสงบทางจิตใจ มีสมาธิมั่นคง และปราศจากความวิตกกังวล การตั้งพระภักติคณปติในบริเวณที่พักอาศัยหรือสำนักงาน จึงถือเป็นสิ่งส่งเสริมให้ชีวิตมีความอยู่เย็นเป็นสุข ดำเนินธุรกิจและการงานได้อย่างราบรื่น พร้อมนำพาสู่ความสำเร็จตามปรารถนา

สำหรับผู้ที่ต้องการแสวงหาพลังบวก ความเป็นมงคล และความสุขใจอย่างแท้จริงในชีวิต พระภักติคณปติเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจ เพราะเป็นพระพิฆเนศปางที่แสดงออกซึ่งความบริสุทธิ์ใจ น่าเคารพบูชา พร้อมนำพาชีวิตไปสู่จุดหมายอย่างงดงามและมีคุณค่า ด้วยพลังของศรัทธาและความตั้งใจจริง

พระพิฆเนศ ปางไหนเหมาะกับการนำมาตั้งบูชาในหอพัก

เอาล่ะ พร้อมมู ฯ ให้หอพักเฮง ๆ ปัง ๆ กันแล้วอย่าลืมเตรียมระบบบริหารจัดการเพื่อรองรับความเฮงรวยปังของหอพักด้วยนะครับ เพราะเมื่อมีผู้สนใจเช่าเข้ามาเยอะ การบริหารจัดการยิ่งต้องมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด อย่างโปรแกรม Horganice เราเป็นโปรแกรมไทยใช้งานง่าย บริหารหอได้จากทุกที่ เสริมศักยภาพการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พิเศษ ทดลองใช้ฟรี 30 วัน (คลิก)

อ้างอิง:

https://www.silpa-mag.com/news/article_63047

https://www.sanook.com/horoscope/83749/

Share via